Beatrice de Graaf

In 'Ik maak me zorgen dat zo veel jonge mensen angstig zijn' (Knack nr. 40) zegt terreurexpert Beatrice de Graaf het schokkend te vinden dat er in een maatschappij als de onze zo veel mensen in simplistische ideeën geloven. Mevrouw De Graaf is evenwel in hetzelfde bedje ziek als ze stelt dat de beslissing van Angela Merkel om vluchtelingen te verwelkomen er een was van diep doorvoelde menselijkheid. 'Wir schaffen dass' was gewoon marketing, niet van haar persoonlijk, maar van haar adviseurs. In heel Europa verschenen cartoons van Merkel met SS-symbolen en hakenkruisen. De vluchtelingencrisis betekende voor haar een kans om zich een nieuwe imago aan te meten.
...

In 'Ik maak me zorgen dat zo veel jonge mensen angstig zijn' (Knack nr. 40) zegt terreurexpert Beatrice de Graaf het schokkend te vinden dat er in een maatschappij als de onze zo veel mensen in simplistische ideeën geloven. Mevrouw De Graaf is evenwel in hetzelfde bedje ziek als ze stelt dat de beslissing van Angela Merkel om vluchtelingen te verwelkomen er een was van diep doorvoelde menselijkheid. 'Wir schaffen dass' was gewoon marketing, niet van haar persoonlijk, maar van haar adviseurs. In heel Europa verschenen cartoons van Merkel met SS-symbolen en hakenkruisen. De vluchtelingencrisis betekende voor haar een kans om zich een nieuwe imago aan te meten. Paul Van Pee,Ottenburg Het artikel 'Er moet een officiële norm komen voor cannabisgebruik' (Knack nr. 39) schetst in duidelijke taal wat verslaving is en wat ze doet met het lichaam. Het roeseffect in de hersenen is een valkuil. Dopamine stimuleert de drang om verder te doen. Verslaafden, ongeacht waaraan ze verslaafd zijn, staan vaak alleen voor hun problemen. Een professionele begeleiding en ook steun en medewerking van de naaste omgeving zijn belangrijk. Het genezingsproces bij verslaving start bij het erkennen dat je als verslaafde een probleem hebt. Vaak wringt daar het schoentje en worden de problemen geminimaliseerd. Paul Van Herck De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck heeft volkomen gelijk dat het zo niet verder kan met onze ruimtelijke ordening en dat wij compacter moeten wonen ('Er is veel inciviek egoïsme in ons land', Knack nr. 39). In onze historische stadskernen is nog heel wat verdichting mogelijk zónder daarbij hoog te gaan. Veel winkelpanden die door de opkomst van de e-commerce hun deuren moeten sluiten, kunnen tot woongelegenheden worden omgebouwd. Laat hoogbouw en kantoren de skyline van onze historische steden alstublieft niet verknoeien. Karel Beeck,architect - Mechelen Wie weleens door het Vlaamse land fietst, zou stilaan moedeloos worden van wat z'n ogen moeten aanschouwen. De bouwwoede in dit land is nog niet bekoeld. Als we niet volledig willen verstikken in beton, steen en asfalt, moet er echt wel stilaan actie worden ondernomen. Maar ik vrees dat het pas na de onvermijdelijke vastgoedcrisis zal zijn dat de Vlaamse regering een momentum voor de fameuze betonstop zal kunnen creëren. Wat nog meer zorgen baart dan de particuliere woningmarkt, zijn de spuuglelijke industriezones die als olievlekken uitbreiden. Het fundamentele probleem is dat er nog steeds een keuze moet worden gemaakt tussen ecologie en economie. Jobs, jobs, jobs, nietwaar? Terwijl de ' mind shift' zou moeten zijn dat die twee perfect kunnen samengaan. Groendaken op de daarvoor meestal uitstekend geschikte platte daken van industriële panden zijn daar een perfect voorbeeld van. Davy Geysens,Gent Ik ga nog verder dan wat Bob Stouthuysen voorstelt ('Alle cursussen moeten gratis online', Knack nr. 39). Ook de middelbare scholen moeten overschakelen naar e-learning. Als we zien dat er op hetzelfde ogenblik ongeveer 200 leerkrachten dezelfde les aan het geven zijn, vind ik dat een verspilling van energie. Als de lessen worden opgenomen, wordt de kwaliteit tussen alle scholen gelijkgeschakeld en kunnen de leerkrachten zich bezighouden met de individuele begeleiding van leerlingen. Wat we zeker ook niet genoeg kunnen benadrukken, is dat 'onderwijs' een exportproduct wordt als de technologie rijp is. De taalverschillen verdwijnen, de afstanden verdwijnen, de communicatie naar de andere kant van de wereld wordt bijna gratis enzovoort. Wij moeten nu beginnen om alles voor te bereiden en ervoor te zorgen dat de technologiebedrijven met de verwachtingen van het onderwijs rekening kunnen houden. Michel Smouts, gepensioneerd directeur van Alcatel Pedagoog Hans Van Crombrugge is wel heel zeker van zijn stuk ('Islamitische scholen zijn een vorm van emancipatie', Knack nr. 39). Maar zullen islamitische scholen niet overdrijven met hun godsdienst in hun aparte scholen? En in welke taal zal er onderwezen worden? Ouders hebben recht op een school met hun overtuiging, zegt Van Crombrugge, maar 'ze mogen niet indoctrineren'. Wie zal dat opvolgen? Christiane Lodewijckx Parlementslid Johan Klaps vindt het 'zonder meer angstaanjagend dat de Antwerpse haven in handen van communisten zou vallen'. Maar heeft Klaps er al eens aan gedacht dat de groei van de PVDA mogelijk veroorzaakt wordt door het beleid van zijn eigen partij? Met de verhoging van de pensioenleeftijd, een indexsprong en het afschaffen of beperken van allerlei tijdskredietregelingen heeft de N-VA 'de hardwerkende Vlaming' zeker niet verwend. Pablo Van Schel