1 'Erger dan Hitler'. Wie zei dat over wie of wat?

A Fouad Belkacem over Bart De Wever.
...

A Fouad Belkacem over Bart De Wever. B Jos Geysels over Filip Dewinter. C Astrid Bryan over 'den John'. D Bart De Wever over het moslimterrorisme. A Filip Dewinter is even oud als mij. B Filip Dewinter is even oud dan ik. C Filip Dewinter is even oud als ik. A Het wereldrecord naakt zwemmen, gevestigd in Australië. B Het wereldrecord hamburgers eten, verbroken in Texas. C De ondergoedlijn van Calvin Klein. A Hij bekent dopinggebruik in ploegverband. B Hij heet eigenlijk Fritz Spritz. C Hij spioneerde als kind in de DDR voor de Stasi. D Hij komt uit de kast. A ze een boete krijgen wegens bellen of sms'en achter het stuur. B ze een absurde GAS-boete moeten aanvechten. C ze belangrijke zaken mislopen door het uitvallen van de internetverbinding. D ze online beledigd worden of imagoschade lijden. A De vrouw bracht enkel nog onbegrijpelijke maar gestructureerde klankreeksen voort. Spreken in tongen of glossolalie voor de kenners. B De vrouw had zich bekeerd tot het christendom. C Het hoofd van de vrouw draaide drie keer 360 graden rond net voor ze een groene smurrie uitbraakte. D De vrouw had rare lettervormen op haar buikwand die 'Helpt mai ná tog is ség' spelden. A Het is zoals bij een betoging. Zowel de organisatoren als de politie liegen over de opkomst. De VN zijn dat kotsbeu. B De situatie ter plekke is zo gevaarlijk dat de VN geen officiële tellers meer vinden. C De toestand in Syrië is volgens de VN helaas 'te complex'. D Het is toch veel makkelijker om na de oorlog alles ineens deftig te tellen en dat mooi in tabelletjes weer te geven netjes geordend per regio, bevolkingsgroep, geslacht en leeftijd. A in het gezelschap van Sam De Bruyn en diens kapsel. B met een zakdoek in zijn neusgat gepropt om het bloeden te stelpen. C met een sjaal, muts, wanten en een dikke wollen trui na de ernstige besparingen op de verwarmingskosten. D voor het mager hongerloontje een VRT-medewerker beschoren. Minder dan twee fouten? Knackman. Nee, echt. Het is voor iemand als u dat we het doen. De helft goed? Publireportageman. U lijkt op een echte lezer, maar bent het nog niet helemaal. Minder dan drie goede antwoorden? De La Libre Belgique-award is voor u. Niet alles moet juist zijn, denkt u maar. Juiste oplossingen: 1d 2a 3a 4d 5d 6b 7c 8b