Het VSKO spreekt opvallend over een 'absoluut' inschrijvingsrecht. Het vertaalt deze week zijn verzet tegen de nieuwe gelijkekansenaanpak van minister Vanderpoorten in een protocol van niet-akkoord. De Guimardstraat denkt dat er 'een averechts effect' zal zijn. Directeur-generaal en kanunnik André De Wolf: 'In het vrije net zijn er heel veel multiculturele scholen. Voor een toelatingsbeleid moeten ze niet worden gemobiliseerd met een wet. Het gelijkekansendecreet ...

Het VSKO spreekt opvallend over een 'absoluut' inschrijvingsrecht. Het vertaalt deze week zijn verzet tegen de nieuwe gelijkekansenaanpak van minister Vanderpoorten in een protocol van niet-akkoord. De Guimardstraat denkt dat er 'een averechts effect' zal zijn. Directeur-generaal en kanunnik André De Wolf: 'In het vrije net zijn er heel veel multiculturele scholen. Voor een toelatingsbeleid moeten ze niet worden gemobiliseerd met een wet. Het gelijkekansendecreet zet de deur open naar meer concentratiescholen.' Secretaris-generaal Paul Wille: 'De scholen krijgen te maken met een absoluut recht van de ouders om hun kinderen in te schrijven. Dat maakt een spreidingspolitiek onmogelijk. We zijn het eens met de doelstellingen van de minister, maar haar instrumenten deugen niet. Er wordt ook gewerkt met een gesloten enveloppe. Het aantal lestijden dat leerkrachten specifiek kunnen worden ingezet, ligt op voorhand vast. Uit simulaties op basis van de gelijkekansencriteria blijkt dat in het basisonderwijs veel meer scholen in aanmerking komen, maar de middelen en de mankracht volgen niet. Daardoor krijgt ruim een kwart van de doelgroepleerlingen geen extra ondersteuning. Sommige scholen moeten hun inspanningen voor kinderen met leermoeilijkheden zelfs volledig stopzetten. Dat er een overgangsjaar komt, is slechts een doekje voor het bloeden. In de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is het nog schrijnender. Daar is de financiering helemaal ontoereikend.''Een absoluut inschrijvingsrecht is vragen om moeilijkheden', meent Beatrijs Pletinck, de secretaris-generaal voor het katholiek basisonderwijs. 'In het decreet voor het basisonderwijs is de inschrijving goed geregeld. Een vrije school kan een kind niet weigeren zonder een schriftelijke motivatie. Een absoluut inschrijvingsrecht zet de school en de ouders op tegen elkaar. Hun relatie zal verjuridiseren.'De directeurs van de katholieke basisscholen voegden daar tijdens een congres op 16 januari in Leuven nog een punt aan toe. In een resolutie noemen ze hun medewerking aan een non-discriminatiebeleid 'een vrijwillig engagement'. 'In een katholieke school, ook in een multiculturele, vormt de christelijke levensbeschouwing de inspiratiebron voor het pedagogische project.' En dat wordt volgens de directeurs, samen met de vrijheid van onderwijs, op de helling gezet door een algemeen inschrijvingsrecht. 'Dat kunnen we niet aanvaarden.'P.M.,