De Sociale Dienst van Brasschaat vond het een goed idee om dit jaar met het stadsbestuur de actie Tournée Minérale te steunen, waarbij deelnemers zich ertoe engageren in februari geen alcohol te drinken. De dienst stelde voor om een groepsinschrijving te organiseren en sensibiliseringsacties op het getouw te zetten. Bovendien werd tijdens een zitting van het schepencollege geopperd dat het stadsbestuur 'de actie kan ondersteunen door het goeie voorbeeld te geven en tijdens de evenementen die het bes...

De Sociale Dienst van Brasschaat vond het een goed idee om dit jaar met het stadsbestuur de actie Tournée Minérale te steunen, waarbij deelnemers zich ertoe engageren in februari geen alcohol te drinken. De dienst stelde voor om een groepsinschrijving te organiseren en sensibiliseringsacties op het getouw te zetten. Bovendien werd tijdens een zitting van het schepencollege geopperd dat het stadsbestuur 'de actie kan ondersteunen door het goeie voorbeeld te geven en tijdens de evenementen die het bestuur in februari organiseert geen alcohol te schenken'. De bevoegde schepen gaf een positief advies, maar het voorstel werd alsnog niet goedgekeurd. Het schepencollege van Brasschaat heeft niet de beste reputatie als het op alcohol aankomt. In 2016 werden liefst vijf van de acht schepenen uit het verkeer gehaald wegens dronkenschap achter het stuur (een van hen, N-VA'er Tom Versompel, is intussen vervangen door partijgenoot Philip Cools). Waarnemend burgemeester Koen Verberck (N-VA) zegt sympathie te hebben voor de actie, maar legt uit dat deelname aan Tournée Minerale voorlopig 'een persoonlijk initiatief' blijft en geen afspraak binnen het gemeentebestuur. 'Je kunt zo ook acties houden tegen vlees, suiker enzovoort. Je moet daar niet te ver in gaan.' De burgemeester erkent dat het voor de perceptie goed was geweest om te laten zien dat het schepencollege van Brasschaat verantwoord met alcohol wil omgaan. 'Inderdaad, een paar van onze mensen zijn tegen de lamp gelopen. Maar onze alcoholcontroles zijn efficiënt, het cijfer ligt bij ons hoger dan elders. Misschien is dat een les voor de andere korpsen - zo kun je het ook bekijken', lacht Verberck. Schepen van Welzijn Bart Brughmans (CD&V), die in 2016 eveneens met een glas te veel op achter het stuur kroop, wil niet te diep ingaan op het voorstel van de Sociale Dienst. Aan onze redactie ontkende hij meermaals dat het idee op tafel heeft gelegen om op evenementen van het stadsbestuur geen alcohol te schenken. 'Zo is dat nooit ter sprake geweest, nee.' Nochtans staat het letterlijk in de notulen van de zitting. Brughmans is als schepen bevoegd voor de Sociale Dienst, en was volgens de notulen aanwezig op de vergadering waar beslist werd niet op het voorstel in te gaan. 'We laten iedereen daar vrij in, iedereen beslist voor zichzelf. We gaan alleen sensibiliseren, maar niets concreets organiseren.'