Bij thuisverpleging is er geen contract tussen de zorgverlener en de patiënt. Iemand kan dus van de ene dag op de andere aan zijn lot worden overgelaten. Wat doet de CM aan deze wantoestand? (Ignace Bruyland, Merelbeke)

Marc Justaert: De continuïteit van de zorgverlening is in de wetgeving voorzien, ook voor verpleegkundigen. Een contract bestaat inderdaad niet. Dat geeft de patiënt echter ook de mogelijkheid om van de ene dag op de andere over te stappen naar een andere zorgverlener. Grote thuisverpleegorganisaties garanderen zeker continuïteit en kunnen altijd een vervanger sturen. Aangezien u de vraag stelt, zou het wel kunnen dat het in de praktijk uitzonderlijk eens verkeerd loopt. Verpleegkundige is nu eenmaal een knelpuntberoep. Als CM helpen wij via ons maatschappelijk werk mee om elke patiënt de zorgen te garanderen die hij nodig heeft.
...

Marc Justaert: De continuïteit van de zorgverlening is in de wetgeving voorzien, ook voor verpleegkundigen. Een contract bestaat inderdaad niet. Dat geeft de patiënt echter ook de mogelijkheid om van de ene dag op de andere over te stappen naar een andere zorgverlener. Grote thuisverpleegorganisaties garanderen zeker continuïteit en kunnen altijd een vervanger sturen. Aangezien u de vraag stelt, zou het wel kunnen dat het in de praktijk uitzonderlijk eens verkeerd loopt. Verpleegkundige is nu eenmaal een knelpuntberoep. Als CM helpen wij via ons maatschappelijk werk mee om elke patiënt de zorgen te garanderen die hij nodig heeft. Justaert: Op het niveau van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) zijn we bezig om een dergelijk derdebetalerssysteem in te voeren, waarbij de patiënt alleen het remgeld betaalt. Dat zal echter enkel gelden voor de sociaal kwetsbare categorieën, zoals invaliden, langdurig werklozen of mensen met een laag inkomen of pensioen. Voor anderen zullen we dit niet invoeren, enerzijds omdat we willen dat de patiënt zich bewust is van de kosten, anderzijds om mogelijk misbruik tegen te gaan. In het verleden is immers gebleken dat bepaalde zorgverleners in een derdebetalerssysteem behandelingen attesteren die niet zijn uitgevoerd. Ook voor het systeem van de derde betalers zijn we daarom een patiëntenfactuur aan het uitwerken. Justaert: Ongeacht van wat wij zelf denken over deze ethische kwesties, moet de CM hier net zoals elk ziekenfonds de wettelijke bepalingen volgen. Een abortus die wordt uitgevoerd in de officieel erkende abortuscentra wordt dus terugbetaald. Euthanasie is vandaag niet opgenomen in de nomenclatuur. Dat betekent dat een arts die een euthanasie uitvoert misschien wel een bezoek aanrekent, maar aangezien er voor euthanasie geen nomenclatuurnummer is, zullen wij nooit weten of het een euthanasie betrof. Justaert: De wet van 1990 zegt dat onze activiteiten zich moeten afspelen binnen het kader dat door de Wereldgezondheidsorganisatie is geschetst. Wij staan in voor het psychisch, fysiek en sociaal welzijn van onze leden, maar een puur recreatief-culturele activiteit hoort daar niet bij. We organiseren wel bijvoorbeeld tal van initiatieven in het kader van geestelijke gezondheidszorg. We proberen mensen weerbaarder te maken en via preventie aan te zetten tot een gezonde levensstijl. En we hebben ook een uitgebreide jongerenwerking. Dat zijn allemaal initiatieven die dicht aanleunen bij uw vraag. Justaert: Dat is een verstandige suggestie en ze heeft ook een precedent. Voor bepaalde implantaten is er ooit beslist om toch een minieme terugbetaling van tien procent in te voeren. Later is die overigens uitgebreid. Maar het probleem met de tandingrepen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, zoals de plaatsing van kronen, bruggen en prothesen, is dat het budget verre van toereikend is om die in de toekomst deels terug te betalen. Er zullen inderdaad misschien tandartsen zijn die dergelijke ingrepen niet aangeven. Maar daar heb ik geen informatie over. In elk geval zou onze algemene doelstelling voor een patiëntenfactuur ook hier haar nut kunnen bewijzen. Volgende week: Jan Peumans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement. Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets.Opgetekend door Hannes Cattebeke