Er lopen heel wat socialisten rond die het zelf nog niet beseffen. Het was een van de betere oneliners van de vorige huisbaas aan de Brusselse Grasmarkt. 'Ik was zeker niet een van hen', glimlacht Koen Pelleriaux. 'Ik heb altijd al geweten dat ik socialistisch ben. En wellicht zullen collega's dat ook wel geweten hebben.'
...

Er lopen heel wat socialisten rond die het zelf nog niet beseffen. Het was een van de betere oneliners van de vorige huisbaas aan de Brusselse Grasmarkt. 'Ik was zeker niet een van hen', glimlacht Koen Pelleriaux. 'Ik heb altijd al geweten dat ik socialistisch ben. En wellicht zullen collega's dat ook wel geweten hebben.'De socioloog mag er nu ook openlijk voor uitkomen. Sinds begin deze maand werkt Koen Pelleriaux voor de socialistische partij. Of beter: hij werkt voor Johan Vande Lanotte. Adviseur van de voorzitter, staat er te lezen op zijn visitekaartje. Koen Pelleriaux studeerde sociologie aan de VUB en werkte tien jaar lang als assistent bij professor Mark Elchardus, tevens ook de 'huisideoloog' van de Vlaamse socialisten. Onderwijs en sociale ongelijkheid waren zijn favoriete domeinen. Of hoe een studierichting in het secundair onderwijs (ASO versus BSO/TSO) voor een grotere kloof in de samenleving zorgt dan gedacht. Hij maakte ook een scherpe analyse van de Witte Mars. Pelleriaux was als opiniemaker een graag geziene gast in tal van debat- en televisieprogramma's. De laatste vier jaar was de socioloog verbonden aan de Universiteit Antwerpen waar hij de vakken onderwijssociologie en onderwijsbeleid doceerde. Koen Pelleriaux was ook redactielid van het tijdschrift Samenleving en Politiek, dat vaak in één adem wordt genoemd met de socialistische partij. Met het onderschrift 'Tijdschrift voor democratisch socialisme' hoeft dat niet te verwonderen. Het blad wordt gefinancierd door de Stichting Gerrit Kreveld, waar de socialistische oud-gouverneur van Oost-Vlaanderen Herman Balthazar voorzitter van is. Pelleriaux is dus vertrouwd met de socialistische beweging. 'De redactie heeft altijd onafhankelijk van de partij kunnen werken', verdedigt hij zich. Pelleriaux zal de socialistische voorzitter maatschappelijke trends signaleren en die samen met hem politiek vertalen. De socioloog staat een beetje buiten de studiedienst van de partij, maar ook niet te veel. 'Ik bereid ook gewone dossiers voor, net als mijn collega's op de studiedienst', zegt hij. Vorige week verdiepte Pelleriaux zich alvast in de actuele politieke toestand van Zuid-Afrika. Daar gaat Vande Lanotte binnenkort heen. Niet iedere socialistische voorzitter gaat dus naar Cuba. 'Hij zal er les geven over mensenrechten. Daar heeft hij net een boek over geschreven. De voorzitter zal ook het ANC bezoeken', besluit Pelleriaux. Peter-Jan Bogaert