De kranten De Morgen en De Standaard kunnen hun politieke voorkeur niet wegstoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat acht studenten van de Hogeschool Gent voerden. Zij onderzochten de berichtgeving over de regeringsvorming in beide kranten van juni 2007 tot maart 2008. Volgens de studenten van de postuniversitaire opleiding Management en Communicatie h...

De kranten De Morgen en De Standaard kunnen hun politieke voorkeur niet wegstoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat acht studenten van de Hogeschool Gent voerden. Zij onderzochten de berichtgeving over de regeringsvorming in beide kranten van juni 2007 tot maart 2008. Volgens de studenten van de postuniversitaire opleiding Management en Communicatie heeft De Morgen nog steeds een socialistisch profiel. De krant ontstond als opvolger van de socialistische partijkranten Vooruit en Volksgazet. De Vlaams-katholieke wortels van De Standaard beïnvloeden volgens de studie nog steeds de toon van de berichtgeving in die krant. De studenten namen krantenkoppen, voorpagina's en inleidingen van artikels onder de loep. Daarbij focusten ze vooral op woordgebruik, beeldtaal en in mindere mate op foto's. 'De Morgen is hard waar mogelijk voor Yves Leterme en CD&V, terwijl De Standaard in een neutrale tot positieve toon over de huidige premier en zijn partij schrijft', zegt studente Barbara De Beir. ' De Morgen heeft vooral gefocust op het conflict bij de regeringsvorming en gebruikte soms agressieve taal om dat uit te spelen, terwijl De Standaard de neiging had om de feiten te verzachten. De Standaard legde meer de nadruk op het gebrek aan bereidwilligheid van de Franstaligen.' De studenten zeggen ook verbaasd te zijn over hoe De Standaard SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte aanpakte na het verlies van zijn partij. ' De Standaard speelde toen erg op de man. Een journalist had het over "een mokerslag recht op zijn gekromde neus" en zag zijn hoofd al op het hakblok liggen.' In hun onderzoek schrijven de studenten dat beide kranten een duidelijke politieke voorkeur laten blijken. Die komt vooral in titels en beeldtaal tot uiting. Zo kopt De Morgen op donderdag 13 september: 'Alweer een dodelijke dag voor imago van Leterme'. Over dezelfde feiten toont De Standaard zich die dag een pak gematigder met de kop: 'Interview Leterme leidt tot storm(pje) in Wetstraat'. Ann-Sofie Dekeyser