De Pentium Prochip van Intel : oeps, een foutje.
...

De Pentium Prochip van Intel : oeps, een foutje.Een ingenieur die de chips grondig nakijkt, wees er onlangs via het Internet op dat de Pentium Prochip van Intel en diens opvolgers, de Pentium IIprocessoren, een fout bevatten die er voor kunnen zorgen dat een pc foute gegevens produceert. Robert Collins, de uitgever van de Intel Secrets Website, publiceerde een uitleg waaruit blijkt dat zowel de chip als de programmatuur om de chip te testen, een bug bevatten. Een bug is een constructiefout (volgens de volksethymologie zou ooit een kevertje in de allereerste computer, de Eniac, voor een fout gezorgd hebben en sindsdien praten computerfreaks van bugs). Intel gaf toe dat er inderdaad reden tot zorgen bestaat. Hoe ernstig is verre van duidelijk. Een aantal studenten aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) noemden de bug uit Collins' rapport van marginaal belang. Wat er eigenlijk misloopt, leggen noch Intel, noch Collins uit. Collins, die vroeger bij chipfabrikant Texas Instruments werkte, zegt dat hij niet weet wat de impact van de bug voor de pc-gebruiker kan zijn. Volgens Collins treedt de bug op bij berekeningen waar de chip ?floating point-getallen? omzet in integere (na de komma afgekapte) getallen. Floating point-berekeningen worden meestal gebruikt in wetenschappelijke en technische programma's, zoals bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een dak of een vliegtuig. De floating point en de integere getallen worden in verschillende formaten in de chip bewaard. De chip kan een floating point-getal nemen en het omzetten in een integer getal, maar als dit getal niet in het kleinere formaat voor de integer past, dan loopt het mis. In dergelijk geval moet de chip de computer waarschuwen. De Pentium Pro doet dit echter niet : er komt geen foutmelding. Collins verwees naar de ramp met de Ariane 5-raket vorig jaar. Naar verluidt veroorzaakte een onregelmatigheid met de floating points voor het wissen van het geheugen. De raket interpreteerde dit verkeerd en de boel ontplofte. Volgens Collins bevatten de andere Intelchips ( 486, Pentium, Pentium met MMX) en de K6-chips van AMD de bug niet. Er is voor de particulier geen reden tot ongerustheid. Tenzij hij net zijn dak liet bouwen door een gebruiker van een werkstation met Pentium Prochip. Lode Goukens