13 oktober 2007 Het bankentrio Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander meldt dat het ABN Amro over- genomen heeft. Fortis moet 24 miljard euro betalen. Het aandeel noteert 22 euro.
...

13 oktober 2007 Het bankentrio Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander meldt dat het ABN Amro over- genomen heeft. Fortis moet 24 miljard euro betalen. Het aandeel noteert 22 euro. Juni 2008 Fortis krijgt de financiering voor de overname van ABN Amro niet rond. Fortis ziet onver-wacht af van de beloofde dividend-uitkering en geeft nieuwe aandelen uit aan 10 euro per aandeel. Het aandeel zakt snel erna tot 8 euro. 27 en 28 september België, Nederland en Luxemburg nemen 49,9 procent in de lokale bankpoten van Fortis. België stort de beloofde 4,7 miljard. Nederland zal nooit de beloofde 4 miljard betalen. 3 oktober Na een week hard onderhandelen koopt de Neder-landse overheid Fortis Bank Nederland, ABN Amro en Fortis Verzekeringen Nederland van de Fortis Holding voor 16,8 miljard. De Fortis Holding wordt uit elkaar gerukt. 4 en 5 oktober De Belgische overheid koopt de rest van Fortis Bank België voor 4,7 miljard en verkoopt het grootste deel van de bank enkele uren later door aan BNP Paribas. BNP Paribas verwerft zo 75 procent van Fortis Bank België. In ruil daarvoor krijgt de Belgische overheid 12 procent in BNP Paribas. BNP Paribas koopt ook de Belgische verzekeringstak van de Holding voor cash. In de beursgenoteerde Fortis Holding blijven wat cash, de internationale verzekeringen en de meest risicovolle kredieten zitten. Aandeelhouders van Fortis voelen zich bedrogen en dienen een klacht in. 12 december Het aandeel Fortis Holding wordt geschorst, de koers is 0,91 euro. 's Avonds wordt het vonnis bekend van het hof van beroep: de verkoop aan BNP Paribas wordt 65 dagen opgeschort en er worden experts aangesteld. De aandeelhouders van Fortis kunnen stemmen over de zaak op een aandeelhoudersvergadering die uiterlijk op 12 februari moet plaatsvinden. 19 december Ontslag van de regering van Yves Leterme (CD&V), nadat een rapport van het Hof van Cassatie heeft gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de regering de rechterlijke macht probeerde te beïnvloeden in het proces-Fortis. 11 februari 2009 Op aangeven van het voorlopige rapport van de experts werd de verkoop aan BNP Paribas heronderhandeld. De heronderhandelde verkoop aan BNP Paribas wordt op de aandeelhoudersvergadering met een nipte meerderheid weggestemd. 6 maart De regering bereikt een nieuw akkoord met BNP Paribas. 75 procent van Fortis Bank gaat naar BNP Paribas, de overheid houdt de rest. In ruil krijgt de overheid 12 procent van BNP Paribas. Het beursgenoteerde Fortis Holding heeft nu meer cash en een kleiner aandeel in de gestructureerde kredieten en wordt een verzekeringsgroep. 28 en 29 april Buitengewoon algemene vergadering in Gent en Utrecht waar alle aandeelhouders mogen stemmen over het jongste akkoord.