Daniel Cohn-Bendit, de fractieleider van De Groenen/EVA in het Europees Parlement, haalt in 'Een onafhankelijke Vlaamse staat is niets in deze wereld. Niets.' (Knack nr. 1) uit naar de N-VA en naar ons nationalisme. Ik moet hem teleurstellen. Ze zitten ook in zijn eigen Europese groene partij: de voorstanders van democratie door zelfbestuur, van interne uitbreiding, van onafhankelijkheid... jaja, nationalisten dus. Cohn-Bendit heeft niets begrepen van dat inclusieve en civiele nationalisme. Of is zijn uithaal ingefluisterd door de 'Belgische' groenen die in het Europees Parlement de uitzondering op de regel zijn?
...

Daniel Cohn-Bendit, de fractieleider van De Groenen/EVA in het Europees Parlement, haalt in 'Een onafhankelijke Vlaamse staat is niets in deze wereld. Niets.' (Knack nr. 1) uit naar de N-VA en naar ons nationalisme. Ik moet hem teleurstellen. Ze zitten ook in zijn eigen Europese groene partij: de voorstanders van democratie door zelfbestuur, van interne uitbreiding, van onafhankelijkheid... jaja, nationalisten dus. Cohn-Bendit heeft niets begrepen van dat inclusieve en civiele nationalisme. Of is zijn uithaal ingefluisterd door de 'Belgische' groenen die in het Europees Parlement de uitzondering op de regel zijn? Cohn-Bendit rijgt nog eens de versleten clichés aan elkaar: 'Nationalisme gaat uit van 'wij tegen de anderen'. Nationalisme staat gelijk aan egoïsme.' Hij leeft buiten de realiteit van zijn eigen fractie. Het Catalaanse groene parlementslid in zijn fractie is voorstander van Catalaanse onafhankelijkheid. De Schotse groene partij steunt voluit de YES-campagne voor onafhankelijkheid. Het Franse Europe Écologie-Les Verts heeft een sterke regionalistische inslag. Er zijn dus nogal wat groene partijen in Europa die het principe 'small is beautiful' of de idealen over basisdemocratie niet vergeten zijn. Die nog beseffen dat beleid best zo dicht mogelijk bij de burger gemaakt wordt. De Belgische groenen zijn in Europa zowat de enigen die daarop een uitzondering vormen. Ook de roddel dat de N-VA na de verkiezingen bij de Conservatieven zal aansluiten, is gespin van de Belgische Groenen. De N-VA is lid van de Europese Vrije Alliantie (EVA) en blijft dat ook. We stonden met de Volksunie aan de wieg van de partij, ze maakt deel uit van ons politieke DNA. 'Nu, de N-VA heeft maar één persoon in het Europees Parlement, en die heeft geen enkele invloed op de politieke lijn van onze groep. Geen enkele!' zegt Cohn-Bendit. Dat zal wel. Nog eens: de N-VA zit niet bij de Groenen, wel bij EVA. Beide Europese partijen vormen een gezamenlijke fractie, met de afspraak dat ze elkaars standpunten en stemgedrag respecteren. Verder zingt hij nog eens zijn bekende liedje over een federale Europese staat. Hij wil af van de natiestaten en maakt dan maar direct de sprong naar een Europese superstaat. In die zin - maar dat heeft hij niet door - is hij zelf nationalist. Hij legt als Europese supernationalist de grenzen alleen verder weg. Het is legitiem om daarvan te dromen, maar wij zien het anders. Europa heeft de juiste bouwstenen nodig: staten die op basis van het principe van identiteit en zelfbeschikking democratisch bestuurd worden. 'Een onafhankelijke Vlaamse staat betekent niets in deze wereld. Niets', beweert Cohn-Bendit. Vraag is of Vlaanderen iets moet betekenen 'in' de wereld. Een Vlaamse (deel)staat moet in de eerste plaats een warme thuis zijn voor de burgers die in Vlaanderen gemeenschap vormen. Dat geldt ook voor Schotland of Catalonië, waar de burgers dit jaar in een referendum beslissen over onafhankelijkheid. Dát zijn duurzame bouwstenen voor een sterk en democratisch Europa. Dan betekenen we samen veel 'voor' de wereld. Je kan niet roepen om méér Europa, als je tegelijk het beleid niet dichter bij de burger wilt brengen. Dát is de echte toekomst voor Europa en dát is het Europa van de toekomst. Mark Demesmaeker, Europees Parlementslid N-VA/EVA