maart 1954
...

maart 1954 Oprichting van voorloper Volksunie: verkiezingskartel Christelijke Vlaamse Volksunie (CVV) met Vlaams-nationalisten, vertegenwoordigers middenstand en Boerenfront. CVV behaalt 1 Kamerzetel (Herman Wagemans) bij verkiezingen van 11 april 1954. 22 november 1954 Oprichtingsvergadering Volksunie (VU) 15 december 1954 Statuten VU ondertekend in Antwerpen. Walter Couvreur wordt voorzitter (1954 û 1955). Medestichters: Wim Jorissen, René Proost, Ludo Sels, Rudi Van der Paal, Frans Van der Elst, Herman Wagemans. 1955 Frans Van der Elst waarnemend voorzitter (1955 û 1957) en voorzitter (1957 û 1975). 1 juni 1958 Parlementsverkiezingen. VU behaalt 2 % stemmen (score Kamer, heel België) en 1 Kamerzetel, haar eerste (Frans Van der Elst). 23 mei 1965 Parlementsverkiezingen. VU behaalt 6,7 % stemmen (score Kamer, heel België) en 12 Kamerzetels. 7 november 1971 Parlementsverkiezingen. VU behaalt hoogtepunt stemmen 11,1 % (score Kamer, heel België) en 21 Kamerzetels. 10 maart 1974 Parlementsverkiezingen. VU behaalt 10,2 % (score Kamer, heel België) en hoogtepunt 22 Kamerzetels. 1975 Hugo Schiltz voorzitter (1975 û 1979). 24 mei 1977 Ondertekening Egmontpact. Steun aan pact levert VU 3 ministerportefeuilles op in regering-Tindemans II. 17 december 1978 Parlementsverkiezingen. VU afgestraft voor steun Egmontpact en regeringsdeelneming: 7 % (score Kamer, heel België) en 14 Kamerzetels. 1979 Vic Anciaux voorzitter (1979 û 1986). 1986 Jaak Gabriëls voorzitter (1986 û 1992). 1992 Bert Anciaux voorzitter (1992 û 1998). 1997 Bert Anciaux richt vernieuwingsbeweging ID21op, na Witte Mars. 1998 Patrik Vankrunkelsven voorzitter (1998 û 2000). 1999 Alliantie VU en ID21. VU&ID ziet het licht. januari 2000 û januari 2001 Geert Bourgeois15 januari 2000 tot voorzitter VU verkozen voor 3 jaar, neemt op 26 januari 2001 ontslag omdat partijbestuur hem niet steunt in afkeuring Lam-bermont-bis. Ondervoorzitter Fons Borginon waarnemend voorzitter. 14 mei 2001 Einde politieke samenwerking tussen VU en ID21 22 juni 2001 Partijbestuur besluit dat VU ophoudt te bestaan als eenheidspartij. Er komt een ledencongres. Wie vijftig procent van de leden achter zich krijgt, erft de naam van de partij. 15 september 2001 Volksunie-referendum tussen 3 groepen: Vlaams-Nationaal rond Geert Bourgeois, de Toekomstgroep rond Bert Anciaux en Niet Splitsen rond Johan Sauwens. - Vlaams-Nationaal behaalt 4432 stemmen (47,18 %) - Niet Splitsen 2835 stemmen (30,18 %) - Toekomstgroep 2126 stemmen (22,63 %). Omdat geen enkele groep 50 procent behaalt, verdwijnt de naam Volksunie. 28 september 2001 De beweging ID21 besluit te fuseren met de Toekomstgroep rond Bert Anciaux en Patrik Vankrunkelsven. 13 oktober 2001 Oprichting Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) van Geert Bourgeois. 9-10 november 2001 Tijdens stichtingscongres in Antwerpen wordt de Toekomstgroep een partij: Spirit. Voorzitter wordt Annemie Van de Casteele. 2002 Fons Borginon, Patrik Vankrunkelsven, Vincent Van Quickenborne en Margriet Hermans van Spirit naar VLD. Els Van Weert voorzitter Spirit. 2003 Spirit in kartel met SP.A naar parlementsverkiezingen. 2004 N-VA in kartel met CD&V naar Vlaamse verkiezingen. Geert Bourgeois Vlaams minister, Bart De Wever volgt hem op als voorzitter N-VA. Els Van Weert federaal minister, Geert Lambert volgt haar op als voorzitter Spirit. November 2004 Verspreiding ex-Volksuniepolitici na 2000 (de belangrijkste).CD&V û Johan Sauwens. Groen! û Bart Staes, Ferdy Willems. N-VA û Geert Bourgeois, Frieda Brepoels, Jan Loones, Danny Pieters, Chris Vandenbroeke, Kris Van Dijck, Karel Van Hoorebeke. Spirit û Bert Anciaux, Jos Bex, Dirk De Cock, Herman Lauwers, Nelly Maes, Jan Roegiers, Paul Van Grembergen, Els Van Weert. VLD û Fons Borginon, Sven Gatz, Margriet Hermans, Annemie Van de Casteele, Patrik Vankrunkelsven, Vincent Van Quickenborne. Door Ann Peuteman en Han RenardVic Anciaux 'Mijn familie bestond uit weerstanders, maar toch werd ik voor zwartzak uitgescholden.'Hugo Coveliers 'Het vertrek van Karel Dillen was voor de partij onbelangrijk.'