maart 1954

Oprichting van voorloper Volksunie: verkiezingskartel Christelijke Vlaamse Volksunie (CVV) met Vlaams-nationalisten, vertegenwoordigers middenstand en Boerenfront.

CVV behaalt 1 Kamerzetel (Herman Wagemans) bij verkiezingen van 11 april 1954.

22 november 1954

Oprichtingsvergadering Volksunie (VU)

15 december 1954

Statuten VU ondertekend in Antwerpen. Walter Couvreur wordt voorzitter (1954 û 1955). Medestichters: Wim Jorissen, René Proost, Ludo Sels, Rudi Van der Paal, Frans Van der Elst, Herman Wagemans.

1955

Frans Van der Elst waarnemend voorzitter (1955 û 1957) en voorzitter (1957 û 1975).

1 juni 1958

Parlementsverkiezingen. VU behaalt 2 % stemmen (score Kamer, heel België) en 1 Kamerzetel, haar eerste (Frans Van der Elst).

23 mei 1965

Parlementsverkiezingen. VU behaalt 6,7 % stemmen (score Kamer, heel België) en 12 Kamerzetels.

7 november 1971

Parlementsverkiezingen. VU behaalt hoogtepunt stemmen 11,1 % (score Kamer, heel België) en 21 Kamerzetels.

10 maart 1974

Parlementsverkiezingen. VU behaalt 10,2 % (score Kamer, heel België) en hoogtepunt 22 Kamerzetels.

1975

Hugo Schiltz voorzitter (1975 û 1979). 24 mei 1977

Ondertekening Egmontpact. Steun aan pact levert VU 3 ministerportefeuilles op in regering-Tindemans II.

17 december 1978

Parlementsverkiezingen. VU afgestraft voor steun Egmontpact en regeringsdeelneming: 7 % (score Kamer, heel België) en 14 Kamerzetels.

1979

Vic Anciaux voorzitter

(1979 û 1986).

1986

Jaak Gabriëls voorzitter

(1986 û 1992).

1992

Bert Anciaux voorzitter (1992 û 1998).

1997

Bert Anciaux

richt vernieuwingsbeweging ID21op, na Witte Mars.

1998

Patrik Vankrunkelsven voorzitter (1998 û 2000).

1999

Alliantie VU en ID21. VU&ID ziet het licht.

januari 2000 û januari 2001

Geert Bourgeois

15 januari 2000 tot voorzitter VU verkozen voor 3 jaar, neemt op 26 januari 2001 ontslag omdat partijbestuur hem niet steunt in afkeuring Lam-bermont-bis. Ondervoorzitter Fons Borginon waarnemend voorzitter.

14 mei 2001

Einde politieke samenwerking tussen VU en ID21

22 juni 2001

Partijbestuur besluit dat VU ophoudt te bestaan als eenheidspartij. Er komt een ledencongres. Wie vijftig procent van de leden achter zich krijgt, erft de naam van de partij.

15 september 2001

Volksunie-referendum tussen 3 groepen:

Vlaams-Nationaal rond Geert Bourgeois, de Toekomstgroep rond Bert Anciaux en Niet Splitsen rond Johan Sauwens.

– Vlaams-Nationaal behaalt 4432 stemmen (47,18 %)

– Niet Splitsen 2835 stemmen (30,18 %)

– Toekomstgroep 2126 stemmen (22,63 %).

Omdat geen enkele groep 50 procent behaalt, verdwijnt de naam Volksunie.

28 september 2001

De beweging ID21 besluit te fuseren met de Toekomstgroep rond Bert Anciaux en Patrik Vankrunkelsven.

13 oktober 2001

Oprichting Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) van Geert Bourgeois.

9-10 november 2001

Tijdens stichtingscongres in Antwerpen wordt de Toekomstgroep een partij: Spirit. Voorzitter wordt Annemie Van de Casteele.

2002

Fons Borginon, Patrik Vankrunkelsven, Vincent Van Quickenborne en Margriet Hermans van Spirit naar VLD.

Els Van Weert voorzitter Spirit.

2003

Spirit in kartel met SP.A naar parlementsverkiezingen.

2004

N-VA in kartel met CD&V naar Vlaamse verkiezingen.

Geert Bourgeois Vlaams minister, Bart De Wever volgt hem op als voorzitter N-VA.

Els Van Weert federaal minister, Geert Lambert volgt haar op als voorzitter Spirit.

November 2004

Verspreiding ex-Volksuniepolitici na 2000 (de belangrijkste).

CD&V û Johan Sauwens.

Groen! û Bart Staes, Ferdy Willems.

N-VA û Geert Bourgeois, Frieda Brepoels, Jan Loones, Danny Pieters, Chris Vandenbroeke, Kris Van Dijck, Karel Van Hoorebeke.

Spirit û Bert Anciaux, Jos Bex, Dirk De Cock, Herman Lauwers, Nelly Maes, Jan Roegiers, Paul Van Grembergen, Els Van Weert.

VLD û Fons Borginon, Sven Gatz, Margriet Hermans, Annemie Van de Casteele, Patrik Vankrunkelsven, Vincent Van Quickenborne.

Door Ann Peuteman en Han Renard

Vic Anciaux ‘Mijn familie bestond uit weerstanders, maar toch werd ik voor zwartzak uitgescholden.’

Hugo Coveliers ‘Het vertrek van Karel Dillen was voor de partij onbelangrijk.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content