1 februari:

Via een lek in de media wordt bekend dat er in de loop van januari zware heibel is ontstaan tussen een aantal hoofdcommissarissen en korpschef Luc Lamine over geplande interne reorganisaties bij de Antwerpse politie.
...

Via een lek in de media wordt bekend dat er in de loop van januari zware heibel is ontstaan tussen een aantal hoofdcommissarissen en korpschef Luc Lamine over geplande interne reorganisaties bij de Antwerpse politie. Onder de kop 'Lamine maakt grote sier' beschuldigt Gazet van Antwerpen de politietop onder meer van het misbruiken van kredietkaarten en het organiseren van overdreven luxueuze dienstreisjes en teambuildingsessies. Blijkt ook dat stadssecretaris Fred Nolf maar liefst over twee kredietkaarten beschikt, een van de stad en een van de politie. Diezelfde dag geeft minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (MR) het bevel tot een intern onderzoek naar de financiën van de Antwerpse politie. Ook het parket komt in actie en schakelt de algemene inspectie van de federale en lokale politie in om de boeken van de Antwerpse politie door te lichten. Stadssecretaris Fred Nolf bijt van zich af en noemt zichzelf in Gazet van Antwerpen een armoedzaaier. Het schepencollege keurt een addendum goed bij het langlopende contract met het straatmeubelbedrijf JCDecaux. Dat addendum houdt in dat JCDecaux het hele Antwerpse stadsmeubilair uniform grijs zal schilderen. In ruil daarvoor mag JCDecaux de 200 reclamepanelen die de firma exploiteert vervangen door meer gesofistikeerde, roterende Fosterborden, waarop plaats is voor drie adverteerders. Het Antwerpse parket start een onderzoek naar actieve corruptie door JCDecaux en passieve corruptie door onbekenden. De algemene inspectie valt binnen bij de stadsontvanger en neemt de begroting 2002 van de politie in beslag. Luc Lamine neemt advocaat Piet Van Eeckhaut in de arm om zich juridisch te verdedigen tegen 'iedereen die denkt weg te kunnen komen met laster en eerroof tegen mijn persoon'. Aanleiding vormen nieuwe berichten over een te dure dienstreis naar Toronto, waaraan ook de echtgenotes van de korpschef en een aantal hoofdcommissarissen deelgenomen hebben. SP.A-voorzitter Patrick Janssens uit tijdens de gemeenteraad scherpe kritiek op het addendum bij het contract van JCDecaux. Hij vraagt zich hardop af of het feit dat JCDecaux zijn advertentieruimte verdrievoudigt, zonder dat dit de stad ook echt iets oplevert, te wijten is aan 'luiheid, onwetendheid of erger'. Het schepencollege stelt een externe advocaat aan die moet onderzoeken of het contract met JCDecaux verbroken kan worden. Het bericht verschijnt dat Nolf de trouwringen voor zichzelf en zijn vrouw Diana Coppens, toen nog kabinetschef bij SP.A-schepen Tuur Van Wallendael, met zijn kredietkaart van de politie zou hebben aangekocht. Op het kabinet van Vlaams minister Steve Stevaert (SP.A) wordt een soort verzoeningsvergadering belegd. Aanwezig zijn: Leona Detiège, Patrick Janssens, Steve Stevaert en federaal minister Johan Vande Lanotte. De media verleggen de aandacht voor de kredietkaarten van stadssecretaris Nolf naar die van de burgemeester en de schepenen. Veel heeft Stevaerts verzoeningspoging niet opgeleverd: burgemeester Detiège zegt in een aantal media dat ze de demarche van Janssens, c.q. zijn publieke vraagtekens bij het JCDecaux-contract, als een 'motie van wantrouwen' jegens het hele schepencollege beschouwt. Het schepencollege beslist de interne auditcel van de stad te versterken en een extern auditbureau in te huren om de financiën van stad én politie tegen het licht te houden. De Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie (CDBC) verricht in opdracht van het Antwerpse parket een aantal huiszoekingen in het corruptieonderzoek naar JCDecaux. Stadssecretaris Nolf keert terug van een luxecruise voor de Vietnamese kust en zegt dat hem niets te verwijten valt. Nolf bevestigt tegenover burgemeester Detiège dat hij geen reden ziet om een stap opzij te zetten. Het schepencollege verklaart dat Fred Nolf preventief niet kan worden geschorst omdat hij nog niet door het parket in verdenking is gesteld. Binnenskamers heeft Tuur Van Wallendael dan echter al uitgepakt met onregelmatigheden bij de vzw SOMA (Stedelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen). Die vzw beheerde de middelen van het Sociaal Impulsfonds. Blijkt nu dat zowel Fred Nolf, als zijn adjunct Freddy Vandekerckhove, als stadsontvanger Roger Bekaert, met die middelen privéaankopen hebben bekostigd. Op de gemeenteraadsvergadering leest Detiège de ontslagbrief van de stadssecretaris voor. Vlaams Blok-voorman Filip Dewinter pakt vervolgens uit met een saillant en gedetailleerd overzicht van de uitgavenposten waarvoor burgemeester en schepenen hun Visa-kaart van de stad hebben gebruikt. De geviseerde schepenen trekken het boetekleed aan en beloven hun aankopen (kleding, parfum, geboortekaartjes, enzovoort) uit eigen zak terug te betalen. Minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen (Spirit) gaat niet in op het verzoek van Filip Dewinter om een regeringscommissaris naar Antwerpen te sturen. Hij zegt wel dat het goed zou zijn indien een aantal schepenen zijn conclusies zou trekken en zou opstappen. VLD-voorzitter Karel De Gucht bemoeit zich met de zaak; de vier VLD-schepenen nemen collectief ontslag. Al snel gooien ook burgemeester Detiège en de andere schepenen van CD&V, Agalev en SP.A de handdoek in de ring. De bestuurscrisis in Antwerpen is nu compleet.