In een asteroïde kunnen zo veel nuttige materiale...

In een asteroïde kunnen zo veel nuttige materialen zitten, dat ze op de metaalmarkt liefst 10 quintiljoen euro zouden opbrengen - een quintiljoen is een 1 met 19 nullen. Maar de ontginning daarvan zou, volgens New Scientist, onbegonnen werk zijn.