Hans Van Brabandt

Handboek psychiatrie heeft lamentabel niveau

Hans Van Brabandt Hans Van Brabandt is expert bij het Centrum voor Evidence-Based Medicine (www.cebam.be)

Een essentieel punt dat al te weinig aan bod komt is het lamentabel niveau van de DSM, het Amerikaans handboek dat wereldwijd wordt gebruikt als standaardwerk voor psychiatrische diagnostiek.

Zowel kranten als TV hebben uitgebreid gerapporteerd over de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), een Amerikaans handboek dat wereldwijd gebruikt wordt als standaardwerk voor psychiatrische diagnostiek.

De DSM was noodzakelijk om de internationale spraakverwarring omtrent psychische aandoeningen te voorkomen. Tegelijkertijd geeft ze aan welke mentale problemen stoornissen zijn en welke niet. Een essentieel punt dat al te weinig aan bod komt, is het lamentabele wetenschappelijk niveau van deze zogenaamde ‘psychiatrische bijbel’.

De wijze waarop die tot stand komt, is een schoolvoorbeeld van hoe de geneeskundige wetenschap tegenwoordig niet meer bedreven wordt. De DSM is geen evidence-based maar een opinion-based document. In die zin is het inderdaad wel een soort bijbel.

Moderne geneeskunde is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (evidence-based). DSM-5 is gebaseerd op de mening van een groep Amerikaanse experts. Iedereen doet zijn zegje en wie het luidst roept, ziet zijn mening vertolkt in het boek. Dit soort “wetenschap” is onbetrouwbaar.

Gulzig wordt mentale stoornis
Een voorbeeld uit de DSM V. Wie gedurende 3 maanden 12 keer te veel eet, noemen we niet langer ‘gulzig’, maar is psychiatrisch gestoord. Hij of zij heeft een “binge eating disorder”. De link naar ziekte zou worden gelegd in het verhoogde risico op zwaarlijvigheid, diabetes en de daaraan gekoppelde hart- en vaatziekten. Het is nooit aangetoond dat 12 keer te veel eten hiertoe leidt. Waarom geen 20 keer? En waarom niet gedurende 6 of 12 maanden? Voegen we nu geen nieuw stigma toe aan mensen die al kampen met zwaarlijvigheid? Niemand die het weet.

Het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine waarschuwt:

Als gevolg van de DSM worden steeds meer mensen (psychiatrisch) ziek verklaard, terwijl geneeskunde toch de bedoeling heeft zieke mensen gezond te maken en niet omgekeerd.
De DSM zet aan tot medische consumptie. Daarmee komt het budget voor behandelingen die wel efficiënt zijn onder druk te staan.

Partner Content