Goed muizenjaar in Scandinavië brengt groot aantal ruigpootbuizerds naar België

(Belga) Net als vorig jaar zijn er in dit najaar opnieuw grote aantallen ruigpootbuizerds gezien in België. Door een strenge Scandinavische winter en daaropvolgend goede muizen- en lemmingenjaar, werden jongen opnieuw succesvoller grootgebracht, zo verduidelijkt Koen Leysen van Natuurpunt dinsdag.

De ruigpootbuizerd is een forsere broer van de buizerd, de meest algemene roofvogel in ons land. “De soort dankt haar naam aan de sterk bevederde poten, een aanpassing aan het koude leven in Noord-Europa waar de soort broedt”, aldus Leysen. “Het dier laat zich verder nog herkennen aan een donker borstschild en twee donkere polsvlekken.” Ruigpootbuizerds broeden in de toendra- en berggebieden van Scandinavië en brengen de winter vooral in Centraal- en Oost-Europa door. België ligt aan de zuidwestgrens van het overwinteringsgebied. “Vooral na jaren met een hoog broedsucces en tijdens winters met veel sneeuwval, komen er veel dieren naar ons land afgezakt. Die periodieke pieken hangen in hoge mate samen met topjaren van woelmuizen en lemmingen, de belangrijkste prooisoorten van de soort. In voedselarme jaren wordt er niet of nauwelijks gebroed en halen de meeste jongen de winter niet.” In 2010 werd een een recordaantal van 137 exemplaren geteld. Volgens www.trektellen.nl zijn er in oktober en november 2011 net geen 100 geteld in ons land. Bij een koudegolf worden nog meer overwinterende vogels uit Denemarken, Nederland en Noord-Duitsland verwacht. (COR 207)

Partner Content