Hoog BMI, hoge verzekering

09/01/13 om 11:52 - Bijgewerkt om 11:52

Het gezondheidsprofiel van de klant wordt een indicatie voor de hoogte van de premies.

Hoog BMI, hoge verzekering

© Science Photo Library

Vrouwen en mannen zijn helemaal gelijk, bij het bepalen van de schuldsaldoverzekering mag er geen verschil meer tussen beide sexen worden gemaakt. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. Tijd dus om andere criteria in te voeren om polissen duurder te kunnen maken: gezondheidsindicatoren bijvoorbeeld.
Vrouw zijn kan soms voordelen hebben. Als je een schuldsaldoverzekering wil aangaan bijvoorbeeld. Aangezien vrouwen - wetenschappelijk bewezen - ouder worden dan mannen, zijn hun levensverzekeringen minder duur. Ze vormen immers een kleiner risico om te overlijden vooraleer hun lening afbetaald is. 'Mag niet' zegt het Europees Hof, wat de verzekeringsmaatschappijen nu naar meer 'creatieve' oplossingen doet grijpen. Het BMI, de aard van de job en... de woonplaats.

Rokers
Het is niet dat gezondheidsindicatoren vroeger helemaal niet de dienst uitmaakten. Rokers moeten bij vele maatschappijen meer afdokken en geen mens die daarover valt. En één verzekering vraagt al 6 jaar naar het BMI. Niet om méér te vragen, wel om een betere premie te krijgen. Het is de kwestie van hoe je de zaak bekijkt. Maar vanaf 21 december is dat niet de enigste gezondheidsvraag die in het formulier zal staan.

Het gezondheidsprofiel van de klant wordt immers een indicatie voor de hoogte van de premies. Al sussen de verzekeringsfirma's nu al. Wie een BMI heeft dat hoger ligt dan 25, maar er eigenlijk een gezonde levensstijl op na houdt, hoeft niet méér te betalen. Wie dicht bij een snelweg woont, zal meer betalen dan wie op het platteland woont en wie een beroep heeft dat een risico voor de gezondheid inhoudt, krijgt een hogere premie aangesmeerd dan wie renteniert.

Criteria
Het klinkt allemaal nogal warrig. Want exacte criteria zijn (nog) niet vastgelegd. Wie bepaalt trouwens wat een ongezonde leefomgeving is en een ongezonde of gezonde levensstijl?

De Vlaamse huisartsenvereniging heeft alvast alert gereageerd. Ze vreest bijvoorbeeld dat ook het artsenberoep een risicovol beroep zal worden aangezien artsen 's nacht geregeld uit hun bed worden behaald, om nog niet te spreken over het stresserende beroep van een neurochirurg.

"Ik vrees dat bepaalde verzekeraars bepaalde bovengrenzen zullen hanteren", zegt Rufij Baeke van het Vlaams Artsensyndicaat. Hij denkt daarbij aan bijvoorbeeld de verplichting om een bepaald cholesterolgehalte niet te overschrijden. De verzekeraars zouden dan een erg hoge drempel kunnen inbouwen die bijna niet realistisch is en die - bij cholesterolbepaling - toch altijd een momentopname zal zijn.

Désirée De Poot, de Apotheker.

Onze partners