Op 15 mei 1648 bekrachtigen Spaanse en Nederlandse afgevaardigden in het raadhuis van Münster het vredesverdrag tussen beide landen. Daarmee komt er een einde aan tachtig jaar oorlog. De tekst van het vredestraktaat is al eerder tot stand gekomen na een periode van onderhandelen in de stad in Westfalen, vanaf januari 1646. De belangrijkste uitkomst daarvan is dat Spanje vanaf dat moment de Republiek der Verenigde Nederlanden als een onafhankelijke staat erkent. Wat het grondgebied betreft, spreken de onderhandelaars af dat elk van beide partijen die gebieden mag behouden, die ze op dat moment in handen hebben. En dat geldt zowel voor de Nederlanden als voor Oost- en West-Indië. Mocht er in de toekomst onenigheid ontstaan over een of meer van de vredesbepa-lingen, dan zullen die worden behandeld door de nieuw in te stellen Chambre mi-partie. In dit college zitten zowel vertegenwoordigers van de Spaanse koning als van de Staten-Generaal.
...