Gentse vzw wint prijs voor armoedebestrijding: ‘Jammer dat armen zelf niet kunnen stemmen’

Zuhal Demir en Kris Peeters © belga

‘Om voor de Armoedprijs te stemmen, moet je een e-mailadres hebben, maar hoeveel mensen in armoede zitten op internet en kunnen overweg met die digitale wereld?’ Het is een vraag die Vanessa Gowy opwierp in haar dankwoord toen ze woensdagochtend in de Bozar in Brussel, voor vzw De Zuidpoort, de Federale Armoedebestrijdingsprijs in ontvangst mocht nemen.

Gowy is ervaringsdeskundige: door een echtscheiding en het verlies van haar job door een burn-out, verzeilde ze zelf op een bepaald moment in armoede. Van de 70.000 stemmers koos een meerderheid overigens om de prijs dit jaar toe te kennen aan de Gentse vzw De Zuidpoort, een vereniging waar armen het woord nemen.

De opmerking van Gowy kadert in een bredere problematiek die ze aankaartte op de prijsuitreiking van de Armoedebestrijdingsprijs die de POD Maatschappelijk Integratie voor de elfde keer organiseerde. Namelijk dat het armoedebeleid vaak wordt uitgestippeld door politici die zelf geen ervaring hebben met wat armoede concreet betekent in het leven van elke dag.

Op de vraag wat zij zou veranderen wanneer verkozen zou worden en na zondag de ministerportefeuille van Armoedebestrijding zou krijgen, antwoordt Gowy resoluut: ‘Drie zaken: inkomen, zorg en wonen’. ‘Wat het inkomen betreft, moeten lonen en uitkeringen boven de armoedegrens opgetrokken worden, zodat iedereen deftig kan leven’, zegt Gowy. ‘Wat de zorg betreft, moeten rechten automatisch toegekend worden, zoals de derdebetalersregeling bijvoorbeeld. Mensen in armoede kennen vaak hun rechten niet, of ze schamen zich om er aanspraak op te maken. En wat wonen betreft, zou ik willen pleiten voor het mogelijk maken van kostendelend samenwonen, zonder dat dit financieel afgestraft wordt.’

Vzw De Zuidpoort uit de wijk Nieuw-Gent, in 1994 ontstaan vanuit een parochiale werking, wint met de Armoedebestrijdingsprijs 10.000 euro. Zijn ze daarmee uit de problemen? ‘Nee’, zegt Marlies Schoonbaert, medewerkster van De Zuidpoort. ‘We zijn structureel ondergefinancierd, net als de andere 52 verenigingen in Vlaanderen waar armen het woord nemen. De prijs zorgt ervoor dat we dit jaar een kleiner tekort zullen hebben in onze begroting, maar op lange termijn hebben we echt nood aan grotere financiering.’

Dat beseft ook vicepremier en minister van Werk en Economie, ook belast met Armoedebestijrdijng Kris Peeters (CD&V) die de laureaten mocht bekendmaken en in zijn toespraak meegaf dat 1 op de 6 Belgen (16 procent) in armoede leeft. ‘Een te hoog cijfer voor zo een welvarend land als België’, aldus de minister. Peeters zei dat er stappen gezet zijn om de armoedekloof te dichten, maar dat er nog veel te doen blijft, ‘niet alleen opdat alle mensen een deftig inkomen hebben in ons land, maar ook opdat ze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren en hun stem kunnen laten horen in het maatschappelijk debat.’

De minister wees erop dat hij ervarigsdeskundigen in armoede had uitgenodigd om hun verhaal bij hem te doen, ‘want zij vormen een spiegel voor de overheid’. Peeters besloot met te zeggen dat koningin Mathilde zich voor deze uitreiking van de federale Armoedebestrijdingsprijzen liet verontschuldigen omdat ze andere verplichtingen had, maar dat ze liet weten dat ze armoedebestrijding een warm hart toedraagt en de laureaten op het paleis in Laken zal uitnodigen om te horen wat zij over de armoedebestrijding in ons land te zeggen hebben.

Partner Content