Wouter Van Besien (Groen)

‘Geen minister van Staatshervorming die nieuwe werven opent’

Wouter Van Besien (Groen) Fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad voor Groen

Wat is de prioriteit voor Groen qua staatshervorming na de verkiezingen van 25 mei 2014? Wouter Van Besien formuleert een antwoord:

Lees ook de bijdragen van CD&V, N-VA en LDD.

Morgen komen ook Open VLD, SP.A, PVDA+ en Vlaams Belang aan bod.

Groen wil nu geen bijkomende ronde staatshervorming. Groen wil dat de volgende federale regering zich meteen focust op de socio-economische prioriteiten: een eerlijker belastingsysteem, het oplossen van de wachtlijsten in kinderopvang en rusthuizen, meer en betere jobs, en energie betaalbaar houden.

Wij willen geen minister van Staatshervorming die nieuwe werven opent. Groen en Ecolo voerden campagne in 2010 voor een positieve dialoog tussen de gemeenschappen. De beide ecologische partijen verleenden hun steun aan de zesde staatshervorming, precies om het land uit de politieke crisis te trekken. Toen al stelden wij dat we onze steun verleenden om de communautaire knoop te ontwarren, zodat de regeringen opnieuw konden focussen op de broodnodige hervormingen.

Om deze omvangrijke hervorming in goede banen te leiden, is het wel nodig dat ministers in de federale, Vlaamse en Brusselse regering concreet toezien op de goede uitvoering van de Zesde Staatshervorming. Groen pleit er dan ook voor dat de bevoegdheid ‘institutionele samenwerking’ expliciet wordt toegewezen aan de portefeuille van een minister in de federale, Vlaamse en Brusselse regering. Zij moeten erop toezien dat de zesde staatshervorming goed wordt uitgevoerd, met een constructieve samenwerking tussen het federaal niveau en de deelstaten.

De uitvoering van de zesde staatshervorming wordt een omvangrijke werf. Het is tegelijk ook een bijzonder interessante oefening met heel wat opportuniteiten. Het proces van de overdracht van de bevoegdheden is het ideale moment om deze nieuwe bevoegdheden meteen progressief, sociaal en duurzaam in te vullen.

Het is ook een kans om verder stappen te zetten op het vlak van goed bestuur. Nieuwe administraties zullen worden opgericht. Zij moeten een toonbeeld zijn op het vlak van efficiëntie, doeltreffendheid en goed bestuur.

Kortom, met Groen in de regering wordt de bevoegdheidsoverdracht niet enkel een administratieve aangelegenheid. Wij hebben de ambitie om de nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen meteen positief in te vullen. Zodat het Vlaanderen van morgen een plaats wordt waar het goed leven is.

Partner Content