Eurostadion: Grimbergen schaft buurtweg af

Eurostadion © Ghelamco - Jaspers-Eyers Architects

De gemeenteraad van Grimbergen heeft donderdagavond beslist dat de buurtweg die over parking C loopt mag worden afgeschaft. Projectontwikkelaar Ghelamco heeft aan overheden en partners gevraagd hun verantwoordelijkheid op te nemen.

De aanwezigheid van de buurtweg is zoals bekend een van de struikelblokken voor Ghelamco om op Parking C het Eurostadion te realiseren. Zolang de buurtweg niet afgeschaft is kan de projectontwikkelaar geen vergunningen bekomen voor het project.

Ghelamco heeft de gemeenteraad van Grimbergen bedankt om te stemmen voor de afschaffing van de buurtweg, en tegelijkertijd aan overheden en partners gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen. In een schriftelijke reactie noemde de projectontwikkelaar de beslissing van de gemeenteraad “juridisch gezien de enige beslissing die kon worden genomen”.

“Ghelamco vraagt dat alle overheden en partners die zich in 2014 en 2015 geëngageerd hebben om ons land naar voor te schuiven als gastland voor het EK 2020 eveneens hun verantwoordelijkheid nemen”, zo klonk het.

Bij een vorige stemming eind januari werd geen meerderheid gevonden om de buurtweg af te schaffen. Schepen Eddie Boelens (Groen) motiveerde tijdens de raadszitting het feit dat zijn partij het standpunt over de buurtweg wijzigde dan ook met verwijzing naar de torenhoge schade-eis waarmee Ghelamco dreigt.

“Concrete bedragen voor de dreigende schadeclaims worden niet genoemd, maar het kan gaan over tientallen miljoenen euro’s”, aldus Boelens. “Als men weet dat het jaarlijks exploitatiebudget van de gemeente 44 miljoen euro’s bedraagt, dan is dit voor Grimbergen een ware nachtmerrie en een financiële ramp. Vanuit het oogpunt van een goed en zorgzaam bestuur en in het belang van de bewoners en het gemeentepersoneel wil Groen de gemeente niet in een onbekend financieel avontuur storten.” Boelens wees er nog eens expliciet op dat zijn partij volledig tegen het project gekant is.

Partner Content