Creg ziet tekort aan productiecapaciteit voor stroom

(Belga) Er is een tekort aan capaciteit voor de productie van elektriciteit en bijgevolg een reëel risico op problemen met de bevoorradingszekerheid. Dat zegt de federale regulator Creg. Die maakte een inventaris op van de bestaande productiecapaciteit.

Het is niet voor het eerst dat de Creg daar op wijst. In een studie eerder dit jaar waarschuwde de Creg al voor stroomtekorten tussen 2012 en 2015, omdat er te weing wordt geïnvesteerd in nieuwe centrales. In de nieuwe studie wordt een inventaris gemaakt van de bestaande capaciteit. Daaruit blijkt dat de geïnstalleerde capaciteit eind 2010 ongeveer 18284 MW bedroeg, en dit midden 2011 is gestegen tot 19627 MW, via twee STEG-centrales van 420 MW en een groot aantal pv- en onshore windinstallaties. De Creg concludeert dat de conclusies van de vorige studie actueel blijven: er is een tekort aan productiecapaciteit en dit tekort blijft toenemen tot in 2015. Het risico op problemen met de bevoorradingszekerheid is reëel en stijgt tot 2015. Ernstige problemen met de bevoorradingszekerheid kunnen zich misschien zelfs vroeger voordoen indien bepaalde eenheden vroeger dan verwacht uit dienst worden genomen of indien het verbruik sterker toeneemt dan verondersteld in de eerdere studie. Formateur Elio Di Rupo en de voorzitters van de zes partijen die onderhandelen over een nieuwe regering voeren momenteel gesprekken over het hoofdstuk energie. (WDM)

Partner Content