Bewaren criminele gegevens Antwerpenaren was mogelijk disproportioneel

(Belga) Antwerps burgemeester Patrick Janssens (sp.a) en N-VA-voorzitter en mogelijk kandidaat-burgemeester Bart De Wever hebben maandagavond tijdens de Antwerpse gemeenteraad hun geschil over de openbare beschikbaarheid van 200.000 pv’s bijgelegd. Janssens erkende dat er verschillende fouten werden gemaakt door medewerkers van de stad en bedankte De Wever om de bevoegde diensten daarvan op de hoogte te brengen.

De Wever had tijdens zijn interpellatie maandagavond verklaard dat hij de tijdelijk voor alle stadsmedewerkers en gemeenteraadsleden zichtbare gegevens nauwelijks had ingekeken. “Maar indien dit bestand in de handen van anderen zouden zijn gevallen, had er heel wat meer kunnen gebeuren. Men zou informatie kunnen vergaren en publiceren over het linken van bepaalde bevolkingsgroepen met delicten”, aldus De Wever, die ook de wettelijkheid van het bewaren van de informatie in vraag stelde. Janssens gaf toe dat het bijhouden van de gegevens in kwestie mogelijk “disproportioneel” is met het nut voor de stad dat eraan verbonden is. Het bestand wordt volgens Janssens momenteel in principe enkel gebruikt om jongeren op te volgen die overlast veroorzaken. De medewerker van de dienst Samen Leven die de databank op de verkeerde server plaatste, krijgt een functioneringsgesprek. Daarmee was voor beide tenoren de kous af, al trok Janssens wel nog de beweegredenen van De Wever en de manier waarop hij aan de gegevens was gekomen in twijfel. “Zo makkelijk was het bestand niet toegankelijk en wie het aanklikte, kreeg de boodschap dat de toegang niet toegelaten was.” (COR 360)

Partner Content