De (s)preekstoel van Knack.be
De (s)preekstoel van Knack.be
Knack.be maakt ruimte voor religie en levensbeschouwing
Opinie

19/04/17 om 20:45 - Bijgewerkt om 20:45

'Wacht met afkopen van studiejaren voor je pensioen'

'Zo'n 322.000 mensen dreigen netto evenveel of zelfs minder pensioen over te houden als ze hun studiejaren afkopen', waarschuwt Yves Coemans van de Gezinsbond.

'Wacht met afkopen van studiejaren voor je pensioen'

© Getty Images/iStockphoto

Langer werken moet ons pensioenstelsel betaalbaar houden. In ruil krijg je meer pensioen. Werk je één jaar langer, dan krijg je maximum jaarlijks 612 euro bruto meer. Het bedrag hangt af van je beroepsinkomen. Vanaf juni 2017 kan je ook studiejaren gelijkstellen om meer pensioen te krijgen, tenminste als je een bijdrage betaalt. Per gelijkgesteld studiejaar krijg je jaarlijks 266 euro bruto meer. Maar een hoger bruto pensioen betekent niet automatisch een hoger netto pensioen.

Hoe langer je wacht, hoe meer het kost

Vanaf 1 juni 2017 start de regeling die elke werknemer, zelfstandige of ambtenaar toelaat om geslaagde studiejaren gelijk te stellen als gewerkte jaren om zijn pensioen te berekenen. Doe je dat binnen de tien jaar na je studies, dan betaal je 1.500 euro per studiejaar. Na 10 jaar of 20 jaar kan het ook nog, maar moet je steeds meer betalen omdat de prijs dan afhangt van de actuele waarde van je bijkomende pensioenrechten. Het tarief van 1.500 euro geldt tijdens een overgangsperiode uitzonderlijk ook voor wie al langer dan 10 jaar is afgestudeerd. Deze periode start op 1 juni 2017 en eindigt op 31 mei 2020. Tijdens deze jaren kunnen werknemers en zelfstandigen alleen de geslaagde jaren na hun 20ste verjaardag regulariseren. Ambtenaren kunnen in deze overgangsperiode al hun studiejaren regulariseren, die niet gratis meetellen voor hun pensioen, ook die vóór hun 20ste verjaardag. Als ambtenaren dat doen in de twee eerste jaren van deze overgangsperiode - tot uiterlijk 31 mei 2019 - krijgen ze een korting van 15% en betalen ze slechts 1.275 euro per studiejaar.

Positief is dat je bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Iemand met een belastbaar jaarinkomen hoger dan 38.830 euro bespaart zo 50% aan belastingen plus de aanvullende gemeentebelasting. Wie door zijn gezinslast of door een laag inkomen geen belastingen betaalt, geniet echter geen belastingvoordeel.

Onze pensioenfiscaliteit doet moeilijk

Elk gelijkgesteld studiejaar verhoogt het latere bruto pensioen met 266 euro per jaar. Zo snel mogelijk doen, zou je denken. Neen, je wacht beter tot het einde van het jaar wanneer de pensioenmotor op mypension.be wellicht zal werken. Je kan dan zelf je pensioen simuleren op basis van je huidige beroepsactiviteit en inkomen en zo te weten komen of je in de gevarenzone 'bruto meer betekent netto minder' zit.

Zeker is dat als je recht hebt op het maximumpensioen (2.313,67 euro bruto per maand) je er geen baat bij hebt om je studiejaren gelijk te stellen.

Pensioenen tussen 15.518,54 euro en 17.027,20 euro bevinden zich in de gevarenzone, waarin elke euro meer pensioen volledig opgaat in belastingen. Het zou gaan over meer dan 322.000 mensen, vooral vrouwen omdat zij vaker deeltijds werken of een onvolledige loopbaan hebben. Door een fout in de rekenformule van de bijkomende belastingvermindering, leidt de pensioenval voor sommigen onder hen zelfs tot een lager netto pensioen omdat ze meer belastingen betalen dan wat ze extra aan pensioen zouden krijgen door hun studiejaren te regulariseren of door langer te werken.

Gezinsbond heeft een oplossing

Studiejaren laten gelijkstellen om meer pensioen te krijgen, is een opportuniteit, ook al betaal je daarvoor een bijdrage. Als je netto dan toch niet meer overhoudt, is dat dan het risico van 'het spel'? Neen, want pensioenen zijn inkomens en daar gok je niet mee.

De minister van Financiën beloofde een oplossing uit te werken om de pensioenfiscaliteit aan te passen tegen de begrotingscontrole. Die vond eind maart plaats, maar een oplossing is er nog altijd niet. Wij vinden het hoog tijd om zelf met een voorstel op de proppen te komen. Onze uitgewerkte alternatieve formule kan er voor zorgen dat studiejaren gelijkstellen, langer werken en indexatie voor iedereen lonen. We wachten ongeduldig af om dit bij de bevoegde ministers van Financiën en Pensioenen te kunnen aantonen.

Yves Coemans werkt op de studiedienst van de Gezinsbond.

Onze partners