Enkel SP.A en PS stemden voor. Groenen en CDH onthielden zich, de Zweedse partijen (N-VA, MR, Open VLD en CD&V) stemden tegen.

Volgens SP.A'er Vanvelthoven hebben veel mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Hij stelde voor om de btw op elektriciteit voor de gezinnen opnieuw te verlagen. Onder de regering-Di Rupo was dat lagere tarief al eens van kracht.

De regering-Michel trok het tarief terug op tot 21%. De vroegere "Zweedse" coalitiepartners N-VA, CD&V, Open VLD en MR stemden tegen het voorstel. De verlaging van de btw zou er volgens hen voor zorgen dat de voorziene indexering van de lonen uitgesteld wordt.

Enkel SP.A en PS stemden voor. Groenen en CDH onthielden zich, de Zweedse partijen (N-VA, MR, Open VLD en CD&V) stemden tegen. Volgens SP.A'er Vanvelthoven hebben veel mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Hij stelde voor om de btw op elektriciteit voor de gezinnen opnieuw te verlagen. Onder de regering-Di Rupo was dat lagere tarief al eens van kracht. De regering-Michel trok het tarief terug op tot 21%. De vroegere "Zweedse" coalitiepartners N-VA, CD&V, Open VLD en MR stemden tegen het voorstel. De verlaging van de btw zou er volgens hen voor zorgen dat de voorziene indexering van de lonen uitgesteld wordt.