Aan het decreet basisbereikbaarheid is jarenlang gesleuteld. De plannen maken een einde aan de tijd van de basismobiliteit, waarbij iedere Vlaming op enkele honderden meters van zijn deur een bus- of tramhalte moest hebben. Er wordt plaats gemaakt voor een meer vraaggestuurde aanpak met inbreng van de lokale besturen. Het openbaar vervoer wordt ingedeeld in verschillende lagen. Zo komt er een 'kernnet' met de voorstedelijke en interstedelijke verbindingen. De tweede laag bestaat uit het aanvullende net, dat aantakt op het kernnet en bijvoorbeeld verbindingen maakt met buitenwijken en kleinere kernen. De derde laag bestaat uit vervoer op maat, zeg maar de invulling van de 'last mile'. Het gaat dan om lokale of private initiatieven die inspelen op een heel particuliere nood (zoals belbussen, deelfietsen, pendeldiensten van bedrijven,...). Vlaanderen wordt ook opgedeeld in 15 vervoersregio's. Die regio's dienen als een soort overlegorgaan, waarbinnen de vertegenwoordigers van de gemeenten maandelijks aan tafel zullen schuiven met een andere mobiliteitsactoren, zoals het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer. Bedoeling is om lokale besturen meer zeggenschap te geven in het openbaar vervoerbeleid op hun grondgebied. De Lijn verliest daarbij een stuk van haar regierol, met name voor het vervoer op maat. Het decreet voorziet voorts onder meer ook in mobiliteitsmonitoring en voortgangsrapportering. Concreet wil Vlaanderen gegevens verzamelen over verkeersveiligheidsbeleid en de verkeersintensiteit van de verschillende vervoersmogelijkheden en voertuigtypes. Dat moet toelaten om na te gaan of de doelstellingen rond mobiliteitsplannen en verkeersveiligheid gehaald worden. Eind 2020 moet de basisbereikbaarheid in heel Vlaanderen zijn ingevoerd. Er zijn wel nog wat vragen over de concrete uitwerking en over het budget, met name voor het vervoer op maat. Hoe dat budget precies zal verdeeld worden over de 15 vervoersregio's is bijvoorbeeld nog de vraag. Volgens de oppositie en ook volgens coalitiepartner CD&V is het budget te beperkt. (Belga)

Aan het decreet basisbereikbaarheid is jarenlang gesleuteld. De plannen maken een einde aan de tijd van de basismobiliteit, waarbij iedere Vlaming op enkele honderden meters van zijn deur een bus- of tramhalte moest hebben. Er wordt plaats gemaakt voor een meer vraaggestuurde aanpak met inbreng van de lokale besturen. Het openbaar vervoer wordt ingedeeld in verschillende lagen. Zo komt er een 'kernnet' met de voorstedelijke en interstedelijke verbindingen. De tweede laag bestaat uit het aanvullende net, dat aantakt op het kernnet en bijvoorbeeld verbindingen maakt met buitenwijken en kleinere kernen. De derde laag bestaat uit vervoer op maat, zeg maar de invulling van de 'last mile'. Het gaat dan om lokale of private initiatieven die inspelen op een heel particuliere nood (zoals belbussen, deelfietsen, pendeldiensten van bedrijven,...). Vlaanderen wordt ook opgedeeld in 15 vervoersregio's. Die regio's dienen als een soort overlegorgaan, waarbinnen de vertegenwoordigers van de gemeenten maandelijks aan tafel zullen schuiven met een andere mobiliteitsactoren, zoals het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer. Bedoeling is om lokale besturen meer zeggenschap te geven in het openbaar vervoerbeleid op hun grondgebied. De Lijn verliest daarbij een stuk van haar regierol, met name voor het vervoer op maat. Het decreet voorziet voorts onder meer ook in mobiliteitsmonitoring en voortgangsrapportering. Concreet wil Vlaanderen gegevens verzamelen over verkeersveiligheidsbeleid en de verkeersintensiteit van de verschillende vervoersmogelijkheden en voertuigtypes. Dat moet toelaten om na te gaan of de doelstellingen rond mobiliteitsplannen en verkeersveiligheid gehaald worden. Eind 2020 moet de basisbereikbaarheid in heel Vlaanderen zijn ingevoerd. Er zijn wel nog wat vragen over de concrete uitwerking en over het budget, met name voor het vervoer op maat. Hoe dat budget precies zal verdeeld worden over de 15 vervoersregio's is bijvoorbeeld nog de vraag. Volgens de oppositie en ook volgens coalitiepartner CD&V is het budget te beperkt. (Belga)