Vlaams Belanger Frans Wymeersch, gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, is door de rechtbank van Dendermonde voor tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet wegens het aanzetten tot rassenhaat en discriminatie.

Hij zou dus ook geen politiek mandaat meer mogen uitvoeren. Gewezen Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke, die gedagvaard was als verantwoordelijke uitgever, werd vrijgesproken.

Plaatselijk partijblad van Vlaams Belang in Sint-Niklaas

De zaak draait rond een artikel in het plaatselijk partijblad van Vlaams Belang in Sint-Niklaas. In het artikel, dat midden 2005 gepubliceerd werd, stond dat allochtone jongeren verantwoordelijk waren voor het vernielen van graven op het kerkhof van de stad. De burgemeester van Sint-Niklaas, Freddy Willockx (sp.a), diende daarop een klacht in bij Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), omdat Vlaams Belang ten onrechte een bevolkingsgroep door het slijk haalde.

De rechter verklaarde beide auteurs van het artikel schuldig. "In het artikel wordt een hatelijk beeld van de allochtone bevolking geschetst. Dit kan leiden tot geweld en is niet te tolereren", klonk het. Frans Wymeersch werd veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel, 1.375 euro boete en tien jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. Hij mag geen openbaar ambt meer opnemen. Een tweede auteur, Marc Van de Velde, werd ook schuldig verklaard, maar kreeg geen straf. Voor hem gold dat de redelijke termijn overschreden is. Dezelfde redenering ging niet op voor Wymeersch, omdat hij pas in 2011 opdook als auteur van het stuk.

Uitgever Frank Vanhecke wordt niet vervolgdHet parket van Dendermonde had oorspronkelijk Frank Vanhecke, die op het moment van de publicatie partijvoorzitter was, gedagvaard als verantwoordelijke uitgever van het partijblad. Omdat de identiteit van de auteurs in de loop van het proces bekend raakte, moest Vanhecke als uitgever niet meer vervolgd worden. De rechter sprak hem bijgevolg vrij.

Vlaams Belang-politicus Frans Wymeersch, lijsttrekker in Sint-Niklaas bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, gaat "normaal gezien" in beroep tegen zijn veroordeling. Wymeersch zegt nog een gesprek te hebben met zijn advocaat om de knoop definitief door te hakken, maar wordt naar eigen zeggen in een beroep gesteund door mensen uit de partijtop. "We gaan normaal gezien beroep aantekenen, we verwachten dan wel dat het geen zeven jaar zal duren vooraleer het beroep wordt behandeld", aldus Wymeersch, verwijzende naar de klacht uit 2005 die nu pas tot een veroordeling leidde.

Over de inhoud van de uitspraak wil Wymeersch nog niet veel kwijt. "We hebben nog geen motivering gezien, maar het is duidelijk een politiek getinte uitspraak, aangezien het openbaar ministerie niet eens een ontzetting uit mijn burgerrechten eiste. Men wil mij en de partij treffen".

CGKR reageert tevreden

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) reageert tevreden op de veroordeling van Vlaams Belangers Frans Wymeersch en Marc Van de Velde wegens aanzetten tot rassenhaat en discriminatie. Dat laat het Centrum weten.

"De rechter oordeelde dat het misbruik maken van een dergelijk emotioneel gebeuren zonder verificatie van de feiten een zware inbreuk op de Antiracismewet is en erg ingrijpend is voor de hele lokale gemeenschap", reageert Jozef De Witte, directeur van het CGKR. "Het artikel is gebaseerd op manifeste leugens, enkel en alleen om een hatelijk beeld op te hangen van vreemdelingen en zo vreemdelingenhaat aan te wakkeren en hun cultuur als een bedreiging voor te stellen. Deze uitspraak is een duidelijk veroordeling van dergelijk wanpraktijken". (Belga/INM)

Vlaams Belanger Frans Wymeersch, gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, is door de rechtbank van Dendermonde voor tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet wegens het aanzetten tot rassenhaat en discriminatie. Hij zou dus ook geen politiek mandaat meer mogen uitvoeren. Gewezen Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke, die gedagvaard was als verantwoordelijke uitgever, werd vrijgesproken. Plaatselijk partijblad van Vlaams Belang in Sint-Niklaas De zaak draait rond een artikel in het plaatselijk partijblad van Vlaams Belang in Sint-Niklaas. In het artikel, dat midden 2005 gepubliceerd werd, stond dat allochtone jongeren verantwoordelijk waren voor het vernielen van graven op het kerkhof van de stad. De burgemeester van Sint-Niklaas, Freddy Willockx (sp.a), diende daarop een klacht in bij Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), omdat Vlaams Belang ten onrechte een bevolkingsgroep door het slijk haalde. De rechter verklaarde beide auteurs van het artikel schuldig. "In het artikel wordt een hatelijk beeld van de allochtone bevolking geschetst. Dit kan leiden tot geweld en is niet te tolereren", klonk het. Frans Wymeersch werd veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel, 1.375 euro boete en tien jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. Hij mag geen openbaar ambt meer opnemen. Een tweede auteur, Marc Van de Velde, werd ook schuldig verklaard, maar kreeg geen straf. Voor hem gold dat de redelijke termijn overschreden is. Dezelfde redenering ging niet op voor Wymeersch, omdat hij pas in 2011 opdook als auteur van het stuk. Uitgever Frank Vanhecke wordt niet vervolgdHet parket van Dendermonde had oorspronkelijk Frank Vanhecke, die op het moment van de publicatie partijvoorzitter was, gedagvaard als verantwoordelijke uitgever van het partijblad. Omdat de identiteit van de auteurs in de loop van het proces bekend raakte, moest Vanhecke als uitgever niet meer vervolgd worden. De rechter sprak hem bijgevolg vrij. Vlaams Belang-politicus Frans Wymeersch, lijsttrekker in Sint-Niklaas bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, gaat "normaal gezien" in beroep tegen zijn veroordeling. Wymeersch zegt nog een gesprek te hebben met zijn advocaat om de knoop definitief door te hakken, maar wordt naar eigen zeggen in een beroep gesteund door mensen uit de partijtop. "We gaan normaal gezien beroep aantekenen, we verwachten dan wel dat het geen zeven jaar zal duren vooraleer het beroep wordt behandeld", aldus Wymeersch, verwijzende naar de klacht uit 2005 die nu pas tot een veroordeling leidde. Over de inhoud van de uitspraak wil Wymeersch nog niet veel kwijt. "We hebben nog geen motivering gezien, maar het is duidelijk een politiek getinte uitspraak, aangezien het openbaar ministerie niet eens een ontzetting uit mijn burgerrechten eiste. Men wil mij en de partij treffen". CGKR reageert tevreden Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) reageert tevreden op de veroordeling van Vlaams Belangers Frans Wymeersch en Marc Van de Velde wegens aanzetten tot rassenhaat en discriminatie. Dat laat het Centrum weten. "De rechter oordeelde dat het misbruik maken van een dergelijk emotioneel gebeuren zonder verificatie van de feiten een zware inbreuk op de Antiracismewet is en erg ingrijpend is voor de hele lokale gemeenschap", reageert Jozef De Witte, directeur van het CGKR. "Het artikel is gebaseerd op manifeste leugens, enkel en alleen om een hatelijk beeld op te hangen van vreemdelingen en zo vreemdelingenhaat aan te wakkeren en hun cultuur als een bedreiging voor te stellen. Deze uitspraak is een duidelijk veroordeling van dergelijk wanpraktijken". (Belga/INM)