Minstens 10.000 mensen trotseerden op zondagavond de gevreesde poolvortex om in het Brusselse Maximiliaanpark te betogen voor een humaner asiel- en migratiebeleid. Steen des aanstoots voor veel betogers is de huiszoekingswet, die het mogelijk moet maken om huiszoekingen te houden in woningen waar mensen verblijven die illegaal in het land zijn. 'Zelfs de politievakbond steunt ons in ons verzet tegen de huiszoekingswet', zegt Mehdi Kassou van BXLRefugees, het burgerplatform dat de betoging mee organiseerde.
...

Minstens 10.000 mensen trotseerden op zondagavond de gevreesde poolvortex om in het Brusselse Maximiliaanpark te betogen voor een humaner asiel- en migratiebeleid. Steen des aanstoots voor veel betogers is de huiszoekingswet, die het mogelijk moet maken om huiszoekingen te houden in woningen waar mensen verblijven die illegaal in het land zijn. 'Zelfs de politievakbond steunt ons in ons verzet tegen de huiszoekingswet', zegt Mehdi Kassou van BXLRefugees, het burgerplatform dat de betoging mee organiseerde. Volgens Kassou - die benadrukt dat de organisatoren zelf rond de 15.000 betogers telden - is het verzet tegen het huidige asielbeleid een 'nationaal fenomeen'. Toch valt het op dat het aandeel betogers uit Wallonië (40 procent) en Brussel (35 procent) een stuk hoger ligt. Nochtans denkt men in Franstalig België niet zo anders over migratie, zegt Dirk Jacobs, socioloog aan de ULB. 'Het voornaamste verschil zit in de manier waarop men erover debatteert. In het Franstalige debat wordt wel nog principieel waarde gehecht aan mensenrechten. In Vlaanderen is men pragmatischer. Een begrip als "gutmensch", waarmee men in Vlaanderen mensen benoemt die voor een ruimhartig asielbeleid pleiten, bestaat in Franstalig België gewoon niet.' Bovendien heeft de MR van premier Charles Michel geen eenduidige positie in het migratiedebat. Zo is er Brussels parlementslid Alain Destexhe, die de harde lijn van de regering verdedigt en 'bepaalde liberale collega's' naïviteit verwijt. Brusselaars die migranten onderdak aanbieden 'moedigen illegale immigratie aan', liet hij optekenen in een opiniebijdrage voor Le Vif. Anderzijds zijn er ook voormalige MR-coryfeeën als Luiks provinciegouverneur Hervé Jamar, die zelf onderdak biedt aan migranten. En hij is niet de enige, aldus Kassou. 'We werken samen met een ander MR- parlementslid dat ook vluchtelingen opvangt.' 'De MR worstelt met het asiel- en migratieonderwerp', bevestigt politoloog Pierre Verjans (Universiteit van Luik). Hij ziet daarbij een opmerkelijke breuk tussen kiezers en militanten. 'Veel MR-kiezers appreciëren de hardere lijn van politici als Theo Francken en Jan Jambon. Maar bij de militanten, die vanuit een liberaler waardepatroon denken, ligt het huidige beleid moeilijk.' Onder het voorzitterschap van Louis Michel profileerde de MR zich nauwelijks op het onderwerp, aldus Verjans. 'Maar onder Charles Michel en Olivier Chastel is de partij opgeschoven. Ze wil vandaag zowel een klassiek-liberale als een law and order-partij zijn. Dat is fundamenteel onhoudbaar. Ooit zal men moeten kiezen.'