Sabbe werd eind juni 2020 op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem was gestart. Een vrouw die als chauffeur voor de magistraat had gewerkt, beschuldigde hem van ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Het parket-generaal in Gent voerde een onderzoek naar de feiten, maar de tuchtrechtbank wachtte het resultaat niet af en legde in oktober zes maanden schorsing op, waarvan drie met uitstel. Bij de behandeling van de zaak voor de tuchtrechtbank had Sabbe gesteld dat er niets tegen de wil van de vrouw was gebeurd, en hij verwees naar chatconversaties tussen hen. Na het strafonderzoek besliste het parket-generaal dat Sabbe zich voor de strafrechter moest verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Voorbeeldfunctie

Sabbe ontkende dat hij zijn vrouwelijke chauffeur had betast in het kruis en aan de borsten, en kaderde het sturen van expliciete berichten en een foto in zijn onderbroek in een aantrekkingsspel tussen twee volwassenen. Het hof van beroep achtte zowel de aanranding van de eerbaarheid als het ongewenst seksueel gedrag op het werk bewezen.

'Het hof ziet geen reden om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van de chauffeur over de betastingen aan haar borsten en haar vagina', zei voorzitter Koen Defoort. 'Als procureur des Konings had hij een voorbeeldfunctie en had hij de laatste moeten zijn om dergelijke feiten te plegen.'

Het hof legde wel een lagere straf op dan de minimumstraf voorzien door de wet en verwees daarvoor naar de 'vele professionele verdiensten' van Sabbe en zijn blanco strafblad. Voor de feiten riskeerde Sabbe een straf tussen zes maanden en vijf jaar cel. 'De feiten zijn ernstig', motiveerde voorzitter Defoort de strafmaat. 'Als procureur des Konings heeft hij zich schuldig gemaakt aan ongepast seksueel gedrag en als triest hoogtepunt aanranding van de eerbaarheid.'

Cassatieberoep

Wegens het voorrecht van rechtsmacht werd de zaak door het hof van beroep behandeld en kan de topmagistraat alleen in cassatieberoep gaan tegen het arrest. Sabbe heeft daarvoor 15 dagen de tijd maar de verdediging heeft nog niet beslist of er beroep komt.

Het hof sprak geen ontzetting uit de rechten uit, wat zou betekenen dat hij zijn functie in theorie opnieuw zou kunnen uitvoeren. Volgens Filip Van Hende, de advocaat van Sabbe, heeft de tuchtrechtbank al uitspraak gedaan over de feiten en kan geen eventuele ontzetting uit het ambt meer opgelegd worden.

Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 4.100 euro en 780 euro rechtsplegingsvergoeding. (Belga)

Sabbe werd eind juni 2020 op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem was gestart. Een vrouw die als chauffeur voor de magistraat had gewerkt, beschuldigde hem van ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het parket-generaal in Gent voerde een onderzoek naar de feiten, maar de tuchtrechtbank wachtte het resultaat niet af en legde in oktober zes maanden schorsing op, waarvan drie met uitstel. Bij de behandeling van de zaak voor de tuchtrechtbank had Sabbe gesteld dat er niets tegen de wil van de vrouw was gebeurd, en hij verwees naar chatconversaties tussen hen. Na het strafonderzoek besliste het parket-generaal dat Sabbe zich voor de strafrechter moest verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid en ongewenst seksueel gedrag op het werk.Sabbe ontkende dat hij zijn vrouwelijke chauffeur had betast in het kruis en aan de borsten, en kaderde het sturen van expliciete berichten en een foto in zijn onderbroek in een aantrekkingsspel tussen twee volwassenen. Het hof van beroep achtte zowel de aanranding van de eerbaarheid als het ongewenst seksueel gedrag op het werk bewezen. 'Het hof ziet geen reden om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van de chauffeur over de betastingen aan haar borsten en haar vagina', zei voorzitter Koen Defoort. 'Als procureur des Konings had hij een voorbeeldfunctie en had hij de laatste moeten zijn om dergelijke feiten te plegen.' Het hof legde wel een lagere straf op dan de minimumstraf voorzien door de wet en verwees daarvoor naar de 'vele professionele verdiensten' van Sabbe en zijn blanco strafblad. Voor de feiten riskeerde Sabbe een straf tussen zes maanden en vijf jaar cel. 'De feiten zijn ernstig', motiveerde voorzitter Defoort de strafmaat. 'Als procureur des Konings heeft hij zich schuldig gemaakt aan ongepast seksueel gedrag en als triest hoogtepunt aanranding van de eerbaarheid.'Wegens het voorrecht van rechtsmacht werd de zaak door het hof van beroep behandeld en kan de topmagistraat alleen in cassatieberoep gaan tegen het arrest. Sabbe heeft daarvoor 15 dagen de tijd maar de verdediging heeft nog niet beslist of er beroep komt. Het hof sprak geen ontzetting uit de rechten uit, wat zou betekenen dat hij zijn functie in theorie opnieuw zou kunnen uitvoeren. Volgens Filip Van Hende, de advocaat van Sabbe, heeft de tuchtrechtbank al uitspraak gedaan over de feiten en kan geen eventuele ontzetting uit het ambt meer opgelegd worden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 4.100 euro en 780 euro rechtsplegingsvergoeding. (Belga)