...

Beste investering?'Mijn beste investering is de Winwinlening die ik afsloot toen mijn zoon twee jaar geleden samen met een vriend een IT-zaak overnam', zegt Karel Van Eetvelt. Via een Winwinlening kan een opstartende of kleine onderneming die niet makkelijk aan geld raakt bij de bank, geld lenen bij een vriend, kennis, familielid of investeerder. Dat wordt fiscaal aangemoedigd. 'Het gaat me niet zozeer om wat ik er financieel uit haal,' stelt Van Eetvelt, 'maar de beste investering is toch die in de toekomst van mijn kinderen. Ook het geld dat we in hun studies hebben gestoken behoort daartoe.'Slechtste investering?'Ik heb ooit zonder veel kennis van zaken voor enkele duizenden euro's aandelen gekocht. Vrienden hadden me dat aangeraden', aldus Van Eetvelt. 'Er was onder andere een bankaandeel bij, dat crashte tijdens de bankencrisis en dat heeft me dus veel geld gekost. De les is dan ook: koop alleen maar aandelen als je tijd hebt om alles op te volgen en als je er voor de lange termijn instapt. Het was een goede les.'En vandaag?'Met de huidige lage rente zou ik zeggen: investeer je spaargeld in de economie', adviseert Van Eetvelt. 'Omdat ik niet meer zelf in aandelen wil beleggen, ben ik gaan aankloppen bij een private banker, een specialist die me helpt om de juiste beleggingen te doen. En als ik meer middelen zou hebben, zou ik nu rechtstreeks investeren in een bedrijf waarin ik geloof, met mensen die ik vertrouw.'Beste investering?'Ongetwijfeld mijn eigen huis', zegt Ven. 'Ik kocht het meteen na mijn studie, ik was toen 21 jaar. De potentiële meerwaarde ervan overtreft die van elke andere belegging en ik heb er ondertussen ook het genot van gehad. Natuurlijk mag je bij vastgoed niet vergeten dat er ook geregeld investeringen nodig zijn, anders verliest het pand aan waarde.'Slechtste investering?'Aandelen van KBC, mijn eerste werkgever', zegt Ven. 'Door de financiële crisis waren ze fel in waarde gedaald. Een goed advies is om bij de val van een individueel aandeel op tijd te verkopen en verlies te slikken, zodat je je belegging kunt heroriënteren. Bij mij was dat geen optie, ik was destijds aan de slag als kabinetschef van de premier en beleefde de financiële reddingsoperaties vanaf de eerste rij. Ik bezit die KBC-aandelen nog steeds, het verlies is nu bijna weggewerkt en ik ben niet van plan ze te verkopen.'En vandaag?'Ik heb gezorgd voor zekerheid, onder meer door me te verzekeren met een overlijdensdekking, tegen ziekte- en invaliditeit, ongevallen. En ik heb ook een buffer aan cash op de zichtrekeningen, zodat ik minstens een half jaar tot een jaar voort kan mocht er zich iets onverwachts voordoen. De rest investeer ik in zuivere aandelenfondsen met een wereldwijde spreiding. Ik investeer er maandelijks een bedrag in, zodat ook de instapmomenten goed gespreid zijn.'