"Tihange 2 werd in alle veiligheid opgestart", luidt de melding op Twitter. "Het vermogen zal geleidelijk aan worden verhoogd", zegt woordvoerster Anne-Sophie Hugé aan Belga.

Ook de tweede scheurtjescentrale, Doel 3, produceert eerstdaags opnieuw elektriciteit. Volgens de huidige planning van Engie, het moederbedrijf van Electrabel, zou die centrale op 17 december opnieuw operationeel moeten zijn.

Halverwege november gaf de nucleaire waakhond Fanc andermaal groen licht voor de heropstart van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2. Overigens zouden ook de reactoren Doel 1 en Doel 2, waarvan de levensduur met tien jaar werd verlengd, nog dit jaar opnieuw moeten draaien. Hun opstartdata staan momenteel op respectievelijk 24 en 19 december. De federale regering bereikte eind november definitief met Electrabel en het Franse moederbedrijf Engie een overeenkomst over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. Bedoeling is om op die manier de energiebevoorradingszekerheid van België garanderen.

Verbrossing

De centrales werden een eerste keer stilgelegd in de zomer van 2012 toen tijdens een onderhoudsstop in de stalen wanden van de reactorkuipen "duizenden foutindicaties" werden ontdekt. Het ging om waterstofbelletjes, met de dikte van een sigarettenblaadje. In mei 2013 kreeg Electrabel toestemming voor de heropstart, onder voorwaarde van bijkomend onderzoek. Uit dat onderzoek kwamen twee onverwachte resultaten bij de testen, waarna de twee kerncentrales in maart 2014 opnieuw stilgelegd werden.

Het onderzoek van Electrabel toonde volgens het Fanc - het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - aan dat een van de onverwachte resultaten, een hogere zogenaamde 'verbrossing' af verzwakking, uiteindelijk enkel optrad bij het teststaal. Dat staal is afkomstig van een gelijkaardige afgekeurde Franse reactor en bevat eveneens de scheurtjes of waterstofvlokken. De aanwezigheid van de scheurtjes veroorzaakt volgens het Electrabel-onderzoek geen verdere verbrossing van het staal van de reactorkuip van de twee bewuste reactoren.

Extra controles

De onderzoeksresultaten van Electrabel werden bevestigd door het Amerikaanse Oak Ridge National Laboratory. Een van de negen experten van een bijkomend expertenpanel, dat aangesteld werd na twijfel van twee proffen, had wel nog bijkomende opmerkingen. Maar de grootte van die opmerkingen lag "binnen de veiligheidsmarges", werd gesteld. Op basis van dit alles besliste het Fanc half november dat een heropstart veilig is en dat de scheurtjes geen onaanvaardbare impact hebben op de veiligheid.

Het Fanc heeft wel nieuwe ultrasooninspecties opgelegd, eerst na afloop van de exploitatiecyclus (12 tot 18 maanden) en vervolgens minstens om de drie jaar.

Doel 1 en Doel 2

Ook de reactoren Doel 1 en Doel 2, waarvan de levensduur met tien jaar werd verlengd, zouden nog dit jaar opnieuw moeten draaien. Hun opstartdata staan momenteel op respectievelijk 24 en 19 december. De federale regering bereikte eind november bereikte eind november een overeenkomst met Electrabel en Engie over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2.

(Belga/RR)

"Tihange 2 werd in alle veiligheid opgestart", luidt de melding op Twitter. "Het vermogen zal geleidelijk aan worden verhoogd", zegt woordvoerster Anne-Sophie Hugé aan Belga. Ook de tweede scheurtjescentrale, Doel 3, produceert eerstdaags opnieuw elektriciteit. Volgens de huidige planning van Engie, het moederbedrijf van Electrabel, zou die centrale op 17 december opnieuw operationeel moeten zijn.Halverwege november gaf de nucleaire waakhond Fanc andermaal groen licht voor de heropstart van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2. Overigens zouden ook de reactoren Doel 1 en Doel 2, waarvan de levensduur met tien jaar werd verlengd, nog dit jaar opnieuw moeten draaien. Hun opstartdata staan momenteel op respectievelijk 24 en 19 december. De federale regering bereikte eind november definitief met Electrabel en het Franse moederbedrijf Engie een overeenkomst over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. Bedoeling is om op die manier de energiebevoorradingszekerheid van België garanderen.De centrales werden een eerste keer stilgelegd in de zomer van 2012 toen tijdens een onderhoudsstop in de stalen wanden van de reactorkuipen "duizenden foutindicaties" werden ontdekt. Het ging om waterstofbelletjes, met de dikte van een sigarettenblaadje. In mei 2013 kreeg Electrabel toestemming voor de heropstart, onder voorwaarde van bijkomend onderzoek. Uit dat onderzoek kwamen twee onverwachte resultaten bij de testen, waarna de twee kerncentrales in maart 2014 opnieuw stilgelegd werden. Het onderzoek van Electrabel toonde volgens het Fanc - het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - aan dat een van de onverwachte resultaten, een hogere zogenaamde 'verbrossing' af verzwakking, uiteindelijk enkel optrad bij het teststaal. Dat staal is afkomstig van een gelijkaardige afgekeurde Franse reactor en bevat eveneens de scheurtjes of waterstofvlokken. De aanwezigheid van de scheurtjes veroorzaakt volgens het Electrabel-onderzoek geen verdere verbrossing van het staal van de reactorkuip van de twee bewuste reactoren. De onderzoeksresultaten van Electrabel werden bevestigd door het Amerikaanse Oak Ridge National Laboratory. Een van de negen experten van een bijkomend expertenpanel, dat aangesteld werd na twijfel van twee proffen, had wel nog bijkomende opmerkingen. Maar de grootte van die opmerkingen lag "binnen de veiligheidsmarges", werd gesteld. Op basis van dit alles besliste het Fanc half november dat een heropstart veilig is en dat de scheurtjes geen onaanvaardbare impact hebben op de veiligheid. Het Fanc heeft wel nieuwe ultrasooninspecties opgelegd, eerst na afloop van de exploitatiecyclus (12 tot 18 maanden) en vervolgens minstens om de drie jaar. Ook de reactoren Doel 1 en Doel 2, waarvan de levensduur met tien jaar werd verlengd, zouden nog dit jaar opnieuw moeten draaien. Hun opstartdata staan momenteel op respectievelijk 24 en 19 december. De federale regering bereikte eind november bereikte eind november een overeenkomst met Electrabel en Engie over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. (Belga/RR)