Na de Belgische stemming voor de toetreding van Saoedi-Arabië tot de VN-vrouwenrechtencommissie besliste het kernkabinet vorige week dat voortaan over elke stemming een overleg zal gebeuren binnen de regering. Op het kabinet van de premier en de vicepremiers wordt in dat verband een contactpersoon aangeduid.

Minister Reynders benadrukte dat het om alle stemmingen gaat, ook die waarbij er evenveel kandidaten zijn als zetels. Hij maakte ook een opening om het parlement op de ene of andere manier daarbij te betrekken. Hij plaatste daarbij wel een kanttekening. Het gaat immers om geheime stemmingen.

Wapenembargo

Maar Reynders ging ook verder. Zijn persoonlijk standpunt is dat de federale regering niet meer moet deelnemen aan handelsmissies naar de oliestaat, zonder dat echte vooruitgang kan worden vastgesteld in het respecteren van de mensen- en vrouwenrechten. 'De gewesten moeten daarover zelf beslissen. Zij kiezen waar de handelsmissies plaatsvinden', zei Reynders.

De vorige missie vond plaats in maart 2014 onder leiding van prinses Astrid. Naast 350 zakenmensen namen onder andere Waals minister Jean-Claude Marcourt (PS) en Brussels minister Céline Fremault (cdH) deel, merkte Reynders op. De voorgaande missie vond plaats in oktober 2009, onder leiding van de toenmalige kroonprins, de huidige koning Filip. Daarbij waren ook Yves Leterme (CD&V), Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en Marcourt aanwezig.

Stop die hypocrisie waarbij de houding verandert afhankelijk van wanneer men in de meerderheid of oppositie zit, of wanneer men in de federale of gewestregering zetelt.

Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken (MR)

De liberale vicepremier brak daarnaast een lans voor een wapenembargo naar Saoedi-Arabië. Ook daar richtte hij een blik naar de gewesten, want wapenhandel is hun bevoegdheid. 'Zijn de gewesten bereid als België of als Benelux het voorbeeld te geven? Of willen ze blijven pleiten voor een gemeenschappelijk standpunt op Europees niveau, terwijl dat zeer zeer moeilijk zal zijn en zeer zeer lang zal duren?'

Daarnaast wil Reynders een debat over de rol van de Belgische ambassade in Riyad, waar ook de respectieve handelsagentschappen van Vlaanderen en Wallonië - FIT en Awex - aanwezig zijn. Het gaat daarbij zowel om de steun aan bedrijven die in Saoedi-Arabië aan de slag willen gaan, als om Saoedi's die in België willen investeren. 'Ik wil af van die dubbele standaarden', aldus Reynders. 'Stop die hypocrisie waarbij de houding verandert afhankelijk van wanneer men in de meerderheid of oppositie zit, of wanneer men in de federale of gewestregering zetelt.'

'Moreel kompas nodig'

De minister kreeg de steun van de meerderheidspartijen. An Capoen (N-VA) vond dat er op het vlak van de communicatie veel ruimte is voor beterschap. Toekomstige stemmingen moeten wat haar betreft gebaseerd worden op de objectieve mensenrechtencriteria van de VN.

Ook Annemie Turtelboom (Open Vld) stond stil bij de procedure. 'Het is godgeklaagd dat je zo gemakkelijk lid kan worden van zo'n commissie, zonder dat je bijvoorbeeld een intentieverklaring of de universele rechten van de vrouw onderschrijft'. Zij lanceerde een oproep om van de gelegenheid gebruik te maken om Saoedi-Arabië met de neus op de feiten te drukken.

Ook Els Van Hoof (CD&V) vindt dat het momentum nu moet worden aangegrepen om Saoedi-Arabië duidelijk te maken dat 'de ondergrens' qua respect voor vrouwenrechten is bereikt. Ze brak een lans voor een 'gradatiepolitiek'. Het is volgens haar immers onmogelijk alle handel af te schaffen met elk land waar rechten worden geschonden. 'Er is een moreel kompas nodig, zodat het in diplomatieke en economische relaties duidelijk is wanneer enige terughoudendheid gepast is'.

Van Hoof verweet de PS nog 'hypocrisie'. 'Jullie blazen hoog van de toren, maar gaan ondertussen door met wapens aan Saoedi-Arabië te verkopen.'

Bourgeois: 'Wij organiseren geen missie naar Saoedi-Arabië'

De Vlaamse regering zal geen handelsmissie organiseren naar Saoedi-Arabië, reageerde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in het Vlamas Parlement na vragen van Sabine De Bethune (CD&V) en Karl Vanlouwe (N-VA). van herhaalt ook dat Vlaanderen geen wapens uitvoert naar Saoedi-Arabië.

In het Vlaams Parlement zei minister-president Geert Bourgeois dinsdagmiddag alvast dat de Vlaamse regering geen wapenleveringen aan Saoedi-Arabië goedkeurt. 'Dat is iets anders in Wallonië. Ik begrijp dat minister Reynders nu wat de focus wil verleggen, weg van de diplomatieke discussie op het federale vlak en zegt dat de gewesten maar geen wapens meer moeten leveren. Mijn lijn is duidelijk: wij doen dat niet en gaan dat niet doen, omwille van de betrokkenheid van Saoedi-Arabië omwille van dat zeer bloedige conflict met burgerslachtoffers in Jemen. Ik begrijp dat Wallonië daar geen probleem mee heeft en daarmee verder gaat. Het is aan de Waalse regering om zich daarvoor te verantwoorden tegenover zijn publieke opinie.'

Wat economische missies betreft gaat Bourgeois er geen organiseren. 'Het staat natuurlijk vrij aan de Kamers van Koophandel om wel zo'n missies te organiseren zonder betrokkenheid van de Vlaamse regering', zei de minister-president.

Na de Belgische stemming voor de toetreding van Saoedi-Arabië tot de VN-vrouwenrechtencommissie besliste het kernkabinet vorige week dat voortaan over elke stemming een overleg zal gebeuren binnen de regering. Op het kabinet van de premier en de vicepremiers wordt in dat verband een contactpersoon aangeduid. Minister Reynders benadrukte dat het om alle stemmingen gaat, ook die waarbij er evenveel kandidaten zijn als zetels. Hij maakte ook een opening om het parlement op de ene of andere manier daarbij te betrekken. Hij plaatste daarbij wel een kanttekening. Het gaat immers om geheime stemmingen.Maar Reynders ging ook verder. Zijn persoonlijk standpunt is dat de federale regering niet meer moet deelnemen aan handelsmissies naar de oliestaat, zonder dat echte vooruitgang kan worden vastgesteld in het respecteren van de mensen- en vrouwenrechten. 'De gewesten moeten daarover zelf beslissen. Zij kiezen waar de handelsmissies plaatsvinden', zei Reynders. De vorige missie vond plaats in maart 2014 onder leiding van prinses Astrid. Naast 350 zakenmensen namen onder andere Waals minister Jean-Claude Marcourt (PS) en Brussels minister Céline Fremault (cdH) deel, merkte Reynders op. De voorgaande missie vond plaats in oktober 2009, onder leiding van de toenmalige kroonprins, de huidige koning Filip. Daarbij waren ook Yves Leterme (CD&V), Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en Marcourt aanwezig. De liberale vicepremier brak daarnaast een lans voor een wapenembargo naar Saoedi-Arabië. Ook daar richtte hij een blik naar de gewesten, want wapenhandel is hun bevoegdheid. 'Zijn de gewesten bereid als België of als Benelux het voorbeeld te geven? Of willen ze blijven pleiten voor een gemeenschappelijk standpunt op Europees niveau, terwijl dat zeer zeer moeilijk zal zijn en zeer zeer lang zal duren?' Daarnaast wil Reynders een debat over de rol van de Belgische ambassade in Riyad, waar ook de respectieve handelsagentschappen van Vlaanderen en Wallonië - FIT en Awex - aanwezig zijn. Het gaat daarbij zowel om de steun aan bedrijven die in Saoedi-Arabië aan de slag willen gaan, als om Saoedi's die in België willen investeren. 'Ik wil af van die dubbele standaarden', aldus Reynders. 'Stop die hypocrisie waarbij de houding verandert afhankelijk van wanneer men in de meerderheid of oppositie zit, of wanneer men in de federale of gewestregering zetelt.' De minister kreeg de steun van de meerderheidspartijen. An Capoen (N-VA) vond dat er op het vlak van de communicatie veel ruimte is voor beterschap. Toekomstige stemmingen moeten wat haar betreft gebaseerd worden op de objectieve mensenrechtencriteria van de VN. Ook Annemie Turtelboom (Open Vld) stond stil bij de procedure. 'Het is godgeklaagd dat je zo gemakkelijk lid kan worden van zo'n commissie, zonder dat je bijvoorbeeld een intentieverklaring of de universele rechten van de vrouw onderschrijft'. Zij lanceerde een oproep om van de gelegenheid gebruik te maken om Saoedi-Arabië met de neus op de feiten te drukken. Ook Els Van Hoof (CD&V) vindt dat het momentum nu moet worden aangegrepen om Saoedi-Arabië duidelijk te maken dat 'de ondergrens' qua respect voor vrouwenrechten is bereikt. Ze brak een lans voor een 'gradatiepolitiek'. Het is volgens haar immers onmogelijk alle handel af te schaffen met elk land waar rechten worden geschonden. 'Er is een moreel kompas nodig, zodat het in diplomatieke en economische relaties duidelijk is wanneer enige terughoudendheid gepast is'. Van Hoof verweet de PS nog 'hypocrisie'. 'Jullie blazen hoog van de toren, maar gaan ondertussen door met wapens aan Saoedi-Arabië te verkopen.'