Een coalitie van Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden was naar de Raad van State gestapt uit ongerustheid over de aanpak van de Oosterweelwerken op de Antwerpse Linkeroever. Daar wordt met PFOS vervuilde grond afgegraven en verplaatst naar een veiligheidsberm op het terrein van chemiebedrijf 3M. De Raad van State sprak zich in een spoedprocedure uit over de vordering. In het arrest beveelt de Raad de schorsing het technisch verslag waarop Lantis - officieel BAM - zich baseert om het grondverzet uit te voeren. Dat wil zeggen dat het grondverzet niet langer uitgevoerd mag worden, zeggen de actiegroepen.

'We zijn geen tegenstanders van het Oosterweelproject an sich', zegt Jonas Vernimmen, woordvoerder van Grondrecht. 'We willen gewoon dat verantwoord met die PFOS-gronden wordt omgesprongen. Daarvoor is het essentieel dat BAM de geldende wetgeving respecteert.'

Volgens de groepen toonde de auditeur bij de Raad van State zich bijzonder kritisch voor de aanpak op de Oosterweelwerf. 'De auditeur stelde dat de door BAM opgegraven gronden gekwalificeerd dienen te worden als afval, zoals bepaald in het materialendecreet. Dat afval mag niet zomaar worden gestort in een 'veiligheidsberm' op de terreinen van 3M.'

Dat de auditeur zich zo kritisch toont, is volgens Thomas Goorden een belangrijk signaal. 'Dit arrest zal ongetwijfeld ook een impact hebben op onze milieustakingsvordering waarin we onder andere een saneringsplan en reglementaire grondopslag eisen. De vraagtekens die de Raad van State plaatst bij de aanpak van BAM zijn voor ons een belangrijk teken.'

Twee weken geleden verklaarde de Antwerpse rechtbank een milieustakingsvordering van dezelfde actiegroepen tegen de Oosterweelwerken op Linkeroever ontvankelijk. Er werden daarentegen geen bindende maatregelen opgelegd in afwachting van de definitieve uitspraak. Het bewuste technisch verslag waarmee de eisers nu naar de Raad van State waren gestapt, kwam tijdens dit dossier naar boven.

De grondwerken op Linkeroever zijn nodig voor de aanleg van de Scheldetunnel, 'het kroonjuweel' van de Oosterweelverbinding. De start van de graafwerken voor de in- en uitgangen op beide oevers staan voorlopig nog gepland voor het voorjaar van 2022.

Een coalitie van Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden was naar de Raad van State gestapt uit ongerustheid over de aanpak van de Oosterweelwerken op de Antwerpse Linkeroever. Daar wordt met PFOS vervuilde grond afgegraven en verplaatst naar een veiligheidsberm op het terrein van chemiebedrijf 3M. De Raad van State sprak zich in een spoedprocedure uit over de vordering. In het arrest beveelt de Raad de schorsing het technisch verslag waarop Lantis - officieel BAM - zich baseert om het grondverzet uit te voeren. Dat wil zeggen dat het grondverzet niet langer uitgevoerd mag worden, zeggen de actiegroepen. 'We zijn geen tegenstanders van het Oosterweelproject an sich', zegt Jonas Vernimmen, woordvoerder van Grondrecht. 'We willen gewoon dat verantwoord met die PFOS-gronden wordt omgesprongen. Daarvoor is het essentieel dat BAM de geldende wetgeving respecteert.' Volgens de groepen toonde de auditeur bij de Raad van State zich bijzonder kritisch voor de aanpak op de Oosterweelwerf. 'De auditeur stelde dat de door BAM opgegraven gronden gekwalificeerd dienen te worden als afval, zoals bepaald in het materialendecreet. Dat afval mag niet zomaar worden gestort in een 'veiligheidsberm' op de terreinen van 3M.' Dat de auditeur zich zo kritisch toont, is volgens Thomas Goorden een belangrijk signaal. 'Dit arrest zal ongetwijfeld ook een impact hebben op onze milieustakingsvordering waarin we onder andere een saneringsplan en reglementaire grondopslag eisen. De vraagtekens die de Raad van State plaatst bij de aanpak van BAM zijn voor ons een belangrijk teken.'Twee weken geleden verklaarde de Antwerpse rechtbank een milieustakingsvordering van dezelfde actiegroepen tegen de Oosterweelwerken op Linkeroever ontvankelijk. Er werden daarentegen geen bindende maatregelen opgelegd in afwachting van de definitieve uitspraak. Het bewuste technisch verslag waarmee de eisers nu naar de Raad van State waren gestapt, kwam tijdens dit dossier naar boven. De grondwerken op Linkeroever zijn nodig voor de aanleg van de Scheldetunnel, 'het kroonjuweel' van de Oosterweelverbinding. De start van de graafwerken voor de in- en uitgangen op beide oevers staan voorlopig nog gepland voor het voorjaar van 2022.