De Raad van State wijst er onder meer op dat "het niet onredelijk is te veronderstellen dat sedert de opmaak van het milieueffectrapport in 2010 - op basis van de op dat ogenblik beschikbare verkeerstellingen en gehanteerde verkeersmodellen - zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die een negatieve invloed kunnen hebben op de beoordeling van de mobiliteitseffecten en de daaraan verbonden impact op de luchtkwaliteit". Omdat de effectieve realisatie van het project vanaf 2017 "onherroepelijke schadelijke gevolgen" dreigt te veroorzaken, meent de Raad van State dat het aangewezen is om de milieuvergunning te schorsen in afwachting van een uitspraak ten gronde, zo staat te lezen op de website van de Raad.

Uplace spreekt van "een verbijsterend arrest" dat "ingaat tegen het advies van de auditeur van diezelfde Raad van State". "Het is niet te bevatten dat de zevende kamer in het identieke geval van Docks wél zijn vaststaande rechtspraak volgt, en voor Uplace alweer afwijkt", reageert voorzitter Bart Verhaeghe. Hij spreekt van "een uitzonderlijk zwak gemotiveerd arrest" dat ook "het unaniem positieve advies van de hoogste Vlaamse milieu-administratie (GMVC)" negeert.

"Als ondernemer ben ik geschokt te moeten vaststellen dat dit kan in een rechtsstaat - dat één kamer van de Raad van State de rechtszekerheid die broodnodig is om te kunnen ondernemen op zo'n manier kan ondergraven en dit in een project waar in die tien jaar geen enkele burger ooit een bezwaar indiende", vervolgt Verhaeghe.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege had op 23 juni vorig jaar de milieuvergunning afgeleverd. Uplace gaat nu opnieuw overleg plegen met de Vlaamse regering. "De zonering, de handelsvestigings- en de bouwvergunning blijven uiteraard van kracht zodat er samen met de Vlaamse Regering aan een oplossing voor de schorsing van de milieuvergunning kan worden gewerkt", besluit Uplace.

De Raad van State wijst er onder meer op dat "het niet onredelijk is te veronderstellen dat sedert de opmaak van het milieueffectrapport in 2010 - op basis van de op dat ogenblik beschikbare verkeerstellingen en gehanteerde verkeersmodellen - zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die een negatieve invloed kunnen hebben op de beoordeling van de mobiliteitseffecten en de daaraan verbonden impact op de luchtkwaliteit". Omdat de effectieve realisatie van het project vanaf 2017 "onherroepelijke schadelijke gevolgen" dreigt te veroorzaken, meent de Raad van State dat het aangewezen is om de milieuvergunning te schorsen in afwachting van een uitspraak ten gronde, zo staat te lezen op de website van de Raad. Uplace spreekt van "een verbijsterend arrest" dat "ingaat tegen het advies van de auditeur van diezelfde Raad van State". "Het is niet te bevatten dat de zevende kamer in het identieke geval van Docks wél zijn vaststaande rechtspraak volgt, en voor Uplace alweer afwijkt", reageert voorzitter Bart Verhaeghe. Hij spreekt van "een uitzonderlijk zwak gemotiveerd arrest" dat ook "het unaniem positieve advies van de hoogste Vlaamse milieu-administratie (GMVC)" negeert. "Als ondernemer ben ik geschokt te moeten vaststellen dat dit kan in een rechtsstaat - dat één kamer van de Raad van State de rechtszekerheid die broodnodig is om te kunnen ondernemen op zo'n manier kan ondergraven en dit in een project waar in die tien jaar geen enkele burger ooit een bezwaar indiende", vervolgt Verhaeghe. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege had op 23 juni vorig jaar de milieuvergunning afgeleverd. Uplace gaat nu opnieuw overleg plegen met de Vlaamse regering. "De zonering, de handelsvestigings- en de bouwvergunning blijven uiteraard van kracht zodat er samen met de Vlaamse Regering aan een oplossing voor de schorsing van de milieuvergunning kan worden gewerkt", besluit Uplace.