De Kamer beslechtte daarmee een discussie die de hele legislatuur heeft gelopen. De vraag is of PVDA, DéFI en de kleinere PP recht hebben op een deel variabele dotatie voor de stemmen die ze bij de Kamerverkiezingen van 2014 in Vlaanderen hebben gehaald of niet. De drie partijen hebben in de Kamer enkel Franstalige verkozenen. Voor de PVDA stond 1,6 miljoen euro op het spel, voor DéFI ging het om 183.000 euro. DéFI kreeg van de rechtbank van eerste aanleg onlangs gelijk en veroordeelde de staat tot het betalen van 183.000 euro plus interesten, alles samen zowat 200.000 euro. PVDA trok niet naar de Belgische rechter, maar voelde zich gesterkt door het vonnis om ook zijn dotatie op te eisen. In de bevoegde commissie werd hun eis weggestemd door Open Vld en N-VA, samen met twee van de vier experten. In de plenaire vergadering donderdag keurden PS, sp.a, cdH, Ecolo-Groen, DéFI en PVDA een ordemotie van PVDA goed die de conclusies van de commissie verwerpt, en de PVDA alsnog een variabele dotatie toekent. MR en CD&V onthielden zich. Open Vld en N-VA stemden tegen. Voor aanvang van de plenaire vergadering had PVDA actie gevoerd rond de dotatie. Een gelijkaardige ordemotie voor de Parti Populaire (PP) werd evenwel verworpen. De PP heeft in de Kamer één zetel. DéFI krijgt ook zeker zijn dotatie. De commissie had aanbevolen om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, maar die conclusie is dus ook verworpen. (Belga)

De Kamer beslechtte daarmee een discussie die de hele legislatuur heeft gelopen. De vraag is of PVDA, DéFI en de kleinere PP recht hebben op een deel variabele dotatie voor de stemmen die ze bij de Kamerverkiezingen van 2014 in Vlaanderen hebben gehaald of niet. De drie partijen hebben in de Kamer enkel Franstalige verkozenen. Voor de PVDA stond 1,6 miljoen euro op het spel, voor DéFI ging het om 183.000 euro. DéFI kreeg van de rechtbank van eerste aanleg onlangs gelijk en veroordeelde de staat tot het betalen van 183.000 euro plus interesten, alles samen zowat 200.000 euro. PVDA trok niet naar de Belgische rechter, maar voelde zich gesterkt door het vonnis om ook zijn dotatie op te eisen. In de bevoegde commissie werd hun eis weggestemd door Open Vld en N-VA, samen met twee van de vier experten. In de plenaire vergadering donderdag keurden PS, sp.a, cdH, Ecolo-Groen, DéFI en PVDA een ordemotie van PVDA goed die de conclusies van de commissie verwerpt, en de PVDA alsnog een variabele dotatie toekent. MR en CD&V onthielden zich. Open Vld en N-VA stemden tegen. Voor aanvang van de plenaire vergadering had PVDA actie gevoerd rond de dotatie. Een gelijkaardige ordemotie voor de Parti Populaire (PP) werd evenwel verworpen. De PP heeft in de Kamer één zetel. DéFI krijgt ook zeker zijn dotatie. De commissie had aanbevolen om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, maar die conclusie is dus ook verworpen. (Belga)