Die forse uitspraak doet premier Charles Michel donderdag op Twitter. Hij zal zich vanuit de regering verzetten tegen de openstelling van 'communautaire artikels'.

In totaal werden ruim veertig uiteenlopende artikels uit de Grondwet voor herziening vatbaar verklaard. Een artikel dat uaniem groen licht kreeg om eventueel te herzien, is het bewuste artikel 7bis.De voorstanders van de Klimaatwet willen dat artikel aangrijpen om de Klimaatwet grondwettelijk te verankeren.

Daarnaast wordt ook artikel 1 van de grondwet voor herziening vatbaar verklaard. Dat gebeurde onder impuls van Patrick Dewael (Open VLD) die met een preambule een aantal basiswaarden van onze democratie aan de grondwet wil toevoegen. Toch gaat het om een mogelijks communautair geladen artikel. Eerder bleek dat CD&V en Open VLD ook bereid waren om het zogenaamde artikel 195 op te stellen, maar dat stuitte op een 'njet' van de Franstalige liberalen.

Ook stemrecht vanaf 16 jaar, de invoering van een federale kieskring, referenda op gemeentelijk en regionaal niveau en het initiatiefrecht van burgers behoren tot de mogelijkheden om na de verkiezingen te worden doorgevoerd.

Het is afwachten of de plenaire Kamer de lijst uit de commissie bevestigt. Nadien moeten ook de Senaat en de regering hun zeg doen. Het zijn enkel de artikels die in de drie lijsten voorkomen, die uiteindelijk worden weerhouden.

De goedkeuring van de lijst is een van de laatste beleidsdaden van de bestuursperiode van regering Michel II. Eens gestemd en goedgekeurd door de regering, en nadien gepubliceerd in het Staatsblad, zijn Kamer en Senaat van rechtswege ontbonden. De Grondwetsartikels op de lijst zijn de enige die de daaropvolgende legislatuur kunnen worden aangepast.

De reactie van de premier weekte meteen verontwaardigde reacties los in de Kamer. Daarbij speelt mee dat de tweet werd verstuurd omstreeks het verstrijken van de deadline om vragen in te dienen die dan in de namiddag tijdens het vragenuurtje kunnen worden gesteld.

De groene fractieleider Kristof Calvo eiste de aanwezigheid van de premier tijdens het debat. Kamervoorzitter Siegfried Bracke kondigde aan dat hij contact zou leggen met de kanselarij van de eerste minister. 'Het is onaanvaardbaar dat de premier met ons weigert te praten, maar zich wel tot de rest van de wereld richt', aldus Calvo.

N-VA-fractieleider Peter De Roover sloot zich daarbij aan. 'Wat hier is gebeurd, is verregaand', vond De Roover. Ook binnen de coalitie werd wrevelig gereageerd. 'Dit is bijzonder onkies', aldus Open VLD-fractieleider Patrick Dewael. 'Dit is iets wat een premier niet kan doen wanneer een van de actoren zijn proces (voor de herziening van de Grondwet) afrondt.'

Die forse uitspraak doet premier Charles Michel donderdag op Twitter. Hij zal zich vanuit de regering verzetten tegen de openstelling van 'communautaire artikels'. In totaal werden ruim veertig uiteenlopende artikels uit de Grondwet voor herziening vatbaar verklaard. Een artikel dat uaniem groen licht kreeg om eventueel te herzien, is het bewuste artikel 7bis.De voorstanders van de Klimaatwet willen dat artikel aangrijpen om de Klimaatwet grondwettelijk te verankeren. Daarnaast wordt ook artikel 1 van de grondwet voor herziening vatbaar verklaard. Dat gebeurde onder impuls van Patrick Dewael (Open VLD) die met een preambule een aantal basiswaarden van onze democratie aan de grondwet wil toevoegen. Toch gaat het om een mogelijks communautair geladen artikel. Eerder bleek dat CD&V en Open VLD ook bereid waren om het zogenaamde artikel 195 op te stellen, maar dat stuitte op een 'njet' van de Franstalige liberalen. Ook stemrecht vanaf 16 jaar, de invoering van een federale kieskring, referenda op gemeentelijk en regionaal niveau en het initiatiefrecht van burgers behoren tot de mogelijkheden om na de verkiezingen te worden doorgevoerd. Het is afwachten of de plenaire Kamer de lijst uit de commissie bevestigt. Nadien moeten ook de Senaat en de regering hun zeg doen. Het zijn enkel de artikels die in de drie lijsten voorkomen, die uiteindelijk worden weerhouden.De goedkeuring van de lijst is een van de laatste beleidsdaden van de bestuursperiode van regering Michel II. Eens gestemd en goedgekeurd door de regering, en nadien gepubliceerd in het Staatsblad, zijn Kamer en Senaat van rechtswege ontbonden. De Grondwetsartikels op de lijst zijn de enige die de daaropvolgende legislatuur kunnen worden aangepast.De reactie van de premier weekte meteen verontwaardigde reacties los in de Kamer. Daarbij speelt mee dat de tweet werd verstuurd omstreeks het verstrijken van de deadline om vragen in te dienen die dan in de namiddag tijdens het vragenuurtje kunnen worden gesteld. De groene fractieleider Kristof Calvo eiste de aanwezigheid van de premier tijdens het debat. Kamervoorzitter Siegfried Bracke kondigde aan dat hij contact zou leggen met de kanselarij van de eerste minister. 'Het is onaanvaardbaar dat de premier met ons weigert te praten, maar zich wel tot de rest van de wereld richt', aldus Calvo. N-VA-fractieleider Peter De Roover sloot zich daarbij aan. 'Wat hier is gebeurd, is verregaand', vond De Roover. Ook binnen de coalitie werd wrevelig gereageerd. 'Dit is bijzonder onkies', aldus Open VLD-fractieleider Patrick Dewael. 'Dit is iets wat een premier niet kan doen wanneer een van de actoren zijn proces (voor de herziening van de Grondwet) afrondt.'