Over het lot van de kinderen die destijds geboren werden in Congo, Rwanda of Burundi uit een blanke vader en zwarte moeder, werd lange tijd de lippen stijf op elkaar gehouden. Nochtans zouden er duizenden geboren zijn. Ze werden indertijd mulatten genoemd en systematisch bij hun moeders weggenomen en opgevoed door Belgische religieuzen in weeshuizen of kostscholen. In 1959, aan de vooravond van de Congolese onafhankelijkheid, heeft de Belgische staat een groot aantal van deze kinderen naar België overgebracht, waar ze onder voogdij werden geplaatst, in opvangtehuizen of gestichten werden ondergebracht of voor adoptie werden afgestaan aan Belgische gezinnen. Nogal wat kinderen werden op die manier van hun familie gescheiden. Vorig jaar keurde de Kamer een resolutie goed waarin het parlement de segregatie van de metissen erkende en de regering werd gevraagd een herdenkingsverklaring af te leggen. Premier Michel zei in de Kamer dat de Belgische Staat "fundamentele mensenrechten heeft geschonden door een systeem van gerichte segregatie in te stellen". Hij bood excuses aan in naam van de Belgische regering en sprak zijn medeleven uit met de Afrikaanse moeders bij wie de kinderen werden weggenomen. (Belga)

Over het lot van de kinderen die destijds geboren werden in Congo, Rwanda of Burundi uit een blanke vader en zwarte moeder, werd lange tijd de lippen stijf op elkaar gehouden. Nochtans zouden er duizenden geboren zijn. Ze werden indertijd mulatten genoemd en systematisch bij hun moeders weggenomen en opgevoed door Belgische religieuzen in weeshuizen of kostscholen. In 1959, aan de vooravond van de Congolese onafhankelijkheid, heeft de Belgische staat een groot aantal van deze kinderen naar België overgebracht, waar ze onder voogdij werden geplaatst, in opvangtehuizen of gestichten werden ondergebracht of voor adoptie werden afgestaan aan Belgische gezinnen. Nogal wat kinderen werden op die manier van hun familie gescheiden. Vorig jaar keurde de Kamer een resolutie goed waarin het parlement de segregatie van de metissen erkende en de regering werd gevraagd een herdenkingsverklaring af te leggen. Premier Michel zei in de Kamer dat de Belgische Staat "fundamentele mensenrechten heeft geschonden door een systeem van gerichte segregatie in te stellen". Hij bood excuses aan in naam van de Belgische regering en sprak zijn medeleven uit met de Afrikaanse moeders bij wie de kinderen werden weggenomen. (Belga)