"De wooncrisis die er nu al is, zal de komende jaren eenvoudigweg ontploffen met dit bestuursakkoord", vreest hij. "Er staan 20.000 mensen op een wachtlijst, maar er staat letterlijk in de tekst dat er geen enkele betaalbare sociale woning bijkomt."

Kloof

In het algemeen ziet Mertens in het akkoord een uitbreiding van de kloof tussen arm en rijk in de stad. "Ik lees dat het toekomstige stadsbestuur een casino en een nieuwe gevangenis wil. Qua symboliek kan dat wel tellen, lijkt me. Dit is een kil en koud casino-akkoord", zegt Mertens, die met zijn partij PVDA+ verrassend vier zetels haalde in de Antwerpse gemeenteraad.

"Wat armoedebeleid betreft zie ik vooral sanctionering. Men wil zelfs het leefloon afhankelijk maken van taalbereidheid, dat kan echt niet."

Plichten voor de armen

Het "rechten en plichten"-verhaal van de stad zoals het nu voorligt, vindt Mertens erg eenzijdig. "Men geeft blijkbaar enkel plichten aan de zwakkeren in de maatschappij. Hoe zit het bijvoorbeeld met de plicht van de stad om voor een gezonde leefomgeving te zorgen? Antwerpen overschrijdt nu al de Europese normen op het vlak van fijnstof, maar daarover staat geen letter vermeld."

Tot slot kan ook de presentatie van het akkoord in het MAS op maandagavond, zonder vooraf de tekst aan de overige partijen te bezorgen, niet op bijval van PVDA+ rekenen. (Belga/TV)

"De wooncrisis die er nu al is, zal de komende jaren eenvoudigweg ontploffen met dit bestuursakkoord", vreest hij. "Er staan 20.000 mensen op een wachtlijst, maar er staat letterlijk in de tekst dat er geen enkele betaalbare sociale woning bijkomt."Kloof In het algemeen ziet Mertens in het akkoord een uitbreiding van de kloof tussen arm en rijk in de stad. "Ik lees dat het toekomstige stadsbestuur een casino en een nieuwe gevangenis wil. Qua symboliek kan dat wel tellen, lijkt me. Dit is een kil en koud casino-akkoord", zegt Mertens, die met zijn partij PVDA+ verrassend vier zetels haalde in de Antwerpse gemeenteraad. "Wat armoedebeleid betreft zie ik vooral sanctionering. Men wil zelfs het leefloon afhankelijk maken van taalbereidheid, dat kan echt niet."Plichten voor de armen Het "rechten en plichten"-verhaal van de stad zoals het nu voorligt, vindt Mertens erg eenzijdig. "Men geeft blijkbaar enkel plichten aan de zwakkeren in de maatschappij. Hoe zit het bijvoorbeeld met de plicht van de stad om voor een gezonde leefomgeving te zorgen? Antwerpen overschrijdt nu al de Europese normen op het vlak van fijnstof, maar daarover staat geen letter vermeld." Tot slot kan ook de presentatie van het akkoord in het MAS op maandagavond, zonder vooraf de tekst aan de overige partijen te bezorgen, niet op bijval van PVDA+ rekenen. (Belga/TV)