Het wetsontwerp dat toelaat om tot 500 euro per maand onbelast bij te klussen, een paradepaardje van Open Vld uit het Zomerakkoord, was zeer tegen de zin van de Franse gemeenschap en de Cocof, het 72-koppige parlement van de Franstalige Brusselaars. Dat orgaan maakt deel uit van de Franse Gemeenschapscommissie en behartigt dus de belangen van de Franse Gemeenschap in Brussel. De Cocof heeft nu beslist een belangenconflict in te roepen tegen het wetsontwerp voor het onbelast bijverdienen.

De Franstalige Brusselaars zetten het licht vrijdagmiddag op groen. PS, DéFI, cdH en PTB kondigden de motie zonder al te veel problemen goed, Ecolo aarzelde wat over de strategie maar stemde uiteindelijk ook voor. MR, dat federaal in de regering zit, stemde tegen.

De verdere bespreking van het wetsontwerp wordt nu zestig dagen lang stilgelegd. In die periode moeten het federale niveau en de gewesten in onderling overleg tot een oplossing proberen te komen.

Hele rist maatregelen geblokkeerd

Met die blokkering zet de Cocof de federale regering een serieuze pad in de korf, want het onbelast bijverdienden maakt deel uit van een heel pakket maatregelen dat de regering via een wet 'over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie' wil invoeren. Onder meer de herinvoering van de proefperiode, de startersjobs en de loonkostvermindering voor de bouwsector zitten in dezelfde geblokkeerde relancewet vervat.

'Heel wat van die maatregelen zijn gebonden aan kwartalen. Door het belangenconflict dreigen we meteen in een volgend kwartaal te belanden', zegt Stefaan Vercamer (CD&V).

'Voor ons is niet alleen het onbelast bijverdienen belangrijk. Ook de loonkostvermindering voor de bouwsector bijvoorbeeld (tot 400 miljoen euro in 2020, nvdr) hopen wij zo snel mogelijk door te voeren. Ik denk dat we met de meerderheid een oplossing moeten zoeken om dat mogelijk te maken', zegt Egbert Lachaert (Open Vld).

Mogelijk worden alle maatregelen waarop het belangenconflict geen betrekking heeft, uit het wetsontwerp gelicht en in een nieuw ontwerp of voorstel gestoken. Dat is overigens net voor Nieuwjaar gebeurd met de hervorming van de vennootschapsbelasting. Die maakte aanvankelijk ook deel uit van de relancewet, maar werd daarvan afgesplitst om alsnog op 1 januari te kunnen ingaan.

Het wetsontwerp dat toelaat om tot 500 euro per maand onbelast bij te klussen, een paradepaardje van Open Vld uit het Zomerakkoord, was zeer tegen de zin van de Franse gemeenschap en de Cocof, het 72-koppige parlement van de Franstalige Brusselaars. Dat orgaan maakt deel uit van de Franse Gemeenschapscommissie en behartigt dus de belangen van de Franse Gemeenschap in Brussel. De Cocof heeft nu beslist een belangenconflict in te roepen tegen het wetsontwerp voor het onbelast bijverdienen.De Franstalige Brusselaars zetten het licht vrijdagmiddag op groen. PS, DéFI, cdH en PTB kondigden de motie zonder al te veel problemen goed, Ecolo aarzelde wat over de strategie maar stemde uiteindelijk ook voor. MR, dat federaal in de regering zit, stemde tegen. De verdere bespreking van het wetsontwerp wordt nu zestig dagen lang stilgelegd. In die periode moeten het federale niveau en de gewesten in onderling overleg tot een oplossing proberen te komen.Met die blokkering zet de Cocof de federale regering een serieuze pad in de korf, want het onbelast bijverdienden maakt deel uit van een heel pakket maatregelen dat de regering via een wet 'over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie' wil invoeren. Onder meer de herinvoering van de proefperiode, de startersjobs en de loonkostvermindering voor de bouwsector zitten in dezelfde geblokkeerde relancewet vervat. 'Heel wat van die maatregelen zijn gebonden aan kwartalen. Door het belangenconflict dreigen we meteen in een volgend kwartaal te belanden', zegt Stefaan Vercamer (CD&V). 'Voor ons is niet alleen het onbelast bijverdienen belangrijk. Ook de loonkostvermindering voor de bouwsector bijvoorbeeld (tot 400 miljoen euro in 2020, nvdr) hopen wij zo snel mogelijk door te voeren. Ik denk dat we met de meerderheid een oplossing moeten zoeken om dat mogelijk te maken', zegt Egbert Lachaert (Open Vld). Mogelijk worden alle maatregelen waarop het belangenconflict geen betrekking heeft, uit het wetsontwerp gelicht en in een nieuw ontwerp of voorstel gestoken. Dat is overigens net voor Nieuwjaar gebeurd met de hervorming van de vennootschapsbelasting. Die maakte aanvankelijk ook deel uit van de relancewet, maar werd daarvan afgesplitst om alsnog op 1 januari te kunnen ingaan.