Minstens acht procent van de werknemers heeft de afgelopen vijf jaar discriminatiegevoelens ervaren op basis van leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKS) naar de invloeden van leeftijdsgebonden stereotypen op werkgelegenheid en arbeidsbetrekkingen.

Vooral werknemers tussen 18 en 34 jaar ervaren vanwege hun leeftijd discriminatiegevoelens bij aanwervingen, opleidingen en ontslagen. "Deze vaststelling staat haaks op de heersende opvatting dat ouderen de grootste slachtoffers zijn", zegt Jozef de Witte, voorzitter van het CGKS.

"Uit de Diversiteitsbarometer Werk, een structureel meetinstrument dat het Centrum begin september publiceerde, en een eigen analyse van onze dossiers over leeftijdsgebonden discriminatie op de arbeidsmarkt blijkt dat vooral 45-plussers geconfronteerd worden met discriminatie. Maar als het aankomt op zelf-gerapporteerde discriminatiegevoelens voelen de jongeren zich het grootste slachtoffer."

Bijna een werknemer op drie vindt zo'n discriminatie gerechtvaardigd. Na uiterlijke kenmerken is leeftijd daarmee het meest vergoeilijkte rekruteringscriterium eigen aan iemands persoon.

'Ouderen zijn duur en minder gemotiveerd, jongeren zijn lui en nonchalant'

Volgens de werknemers die deelnamen aan het onderzoek zijn ouderen - werknemers van 55 of meer - "duur, minder gemotiveerd, fysiek zwakker en dus minder productief". Ook staan ze "weigerachtig tegenover veranderingen". Positief is dat ze "beschikken over een heel ruime ervaring".

Jongeren - werknemers tussen 18 en 30 - hebben dan weer een "gebrek aan ervaring, zijn lui, nonchalant en arrogant". Ook willen ze "in de eerste plaats een evenwicht tussen hun beroeps- en privéleven". In hun voordeel pleit dat ze "helemaal mee zijn met de internettrends".

Werkgevers relativeren

Werkgevers formuleren gelijkaardige vooroordelen. Zij zien oudere werknemers wel eerder "behoudend en kritisch" en vinden dat jongeren "zich veel competenter achten dan ze in werkelijkheid zijn".

Negatieve voordelen over ouderen zijn het meest hardnekkig in de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening, de openbare besturen en het onderwijs. Zelfstandigen hebben de minste problemen met oudere werknemers. Arbeiders hebben de negatiefste kijk op jongere werknemers.

Samenwerken"Om deze vooroordelen te ontkrachten, is het belangrijk dat "jongere" en "oudere" werknemers vaker met elkaar in contact komen", zegt De Witte. "Er dient gestreefd te worden naar meer heterogene groepen op het werk. Zo valt bijvoorbeeld in de enquête de wens op van oudere werknemers die nauwer met jongeren willen samenwerken. Werkgevers zijn zich hiervan bewust maar lijken hier niet actief mee bezig te zijn." (Belga/INM)

Minstens acht procent van de werknemers heeft de afgelopen vijf jaar discriminatiegevoelens ervaren op basis van leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKS) naar de invloeden van leeftijdsgebonden stereotypen op werkgelegenheid en arbeidsbetrekkingen. Vooral werknemers tussen 18 en 34 jaar ervaren vanwege hun leeftijd discriminatiegevoelens bij aanwervingen, opleidingen en ontslagen. "Deze vaststelling staat haaks op de heersende opvatting dat ouderen de grootste slachtoffers zijn", zegt Jozef de Witte, voorzitter van het CGKS. "Uit de Diversiteitsbarometer Werk, een structureel meetinstrument dat het Centrum begin september publiceerde, en een eigen analyse van onze dossiers over leeftijdsgebonden discriminatie op de arbeidsmarkt blijkt dat vooral 45-plussers geconfronteerd worden met discriminatie. Maar als het aankomt op zelf-gerapporteerde discriminatiegevoelens voelen de jongeren zich het grootste slachtoffer." Bijna een werknemer op drie vindt zo'n discriminatie gerechtvaardigd. Na uiterlijke kenmerken is leeftijd daarmee het meest vergoeilijkte rekruteringscriterium eigen aan iemands persoon. 'Ouderen zijn duur en minder gemotiveerd, jongeren zijn lui en nonchalant' Volgens de werknemers die deelnamen aan het onderzoek zijn ouderen - werknemers van 55 of meer - "duur, minder gemotiveerd, fysiek zwakker en dus minder productief". Ook staan ze "weigerachtig tegenover veranderingen". Positief is dat ze "beschikken over een heel ruime ervaring". Jongeren - werknemers tussen 18 en 30 - hebben dan weer een "gebrek aan ervaring, zijn lui, nonchalant en arrogant". Ook willen ze "in de eerste plaats een evenwicht tussen hun beroeps- en privéleven". In hun voordeel pleit dat ze "helemaal mee zijn met de internettrends". Werkgevers relativeren Werkgevers formuleren gelijkaardige vooroordelen. Zij zien oudere werknemers wel eerder "behoudend en kritisch" en vinden dat jongeren "zich veel competenter achten dan ze in werkelijkheid zijn". Negatieve voordelen over ouderen zijn het meest hardnekkig in de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening, de openbare besturen en het onderwijs. Zelfstandigen hebben de minste problemen met oudere werknemers. Arbeiders hebben de negatiefste kijk op jongere werknemers. Samenwerken"Om deze vooroordelen te ontkrachten, is het belangrijk dat "jongere" en "oudere" werknemers vaker met elkaar in contact komen", zegt De Witte. "Er dient gestreefd te worden naar meer heterogene groepen op het werk. Zo valt bijvoorbeeld in de enquête de wens op van oudere werknemers die nauwer met jongeren willen samenwerken. Werkgevers zijn zich hiervan bewust maar lijken hier niet actief mee bezig te zijn." (Belga/INM)