Open Vld wil sociaal overleg op bedrijfsniveau brengen

  • Bijgewerkt om

Open Vld wil dat werkgevers en werknemers in de toekomst in de eerste plaats afspraken maken op bedrijfsniveau, in plaats van regelingen per sector of voor de gehele private sector uit te werken. "Vandaag gebeurt het sociaal overleg te vaak over de hoofden van bedrijven of individuele werknemers heen", zei voorzitster Gwendolyn Rutten op een partijcongres.

© Belga

"Wij stellen voor om afspraken tussen werkgever en werknemer op bedrijfsniveau te maken. De afspraken in een bedrijf worden zo de regel, en de sectorale regeling wordt zo de uizondering. Mensen worden steeds mondiger en willen hun eigen leven regelen. Alleen bedrijven die mensen voldoende keuzevrijheid geven, zullen nog goede medewerkers kunnen aantrekken", zei Rutten.

De Vlaamse liberalen hielden zaterdag een congres onder de noemer "mensen sterker maken in veranderende tijden". Er werden dertig voorstellen besproken, die via een digitaal platform ook door niet-leden konden worden ingestuurd. Er is onder meer een voorstel goedgekeurd om het systeem van flexijobs, dat sinds twee weken van kracht is in de horeca, uit te breiden naar andere sectoren.

"Wij stellen voor om de flexijobs uit te breiden om er een algemeen principe van te maken," zei Rutten. "Simpele systemen en lage belastingen, dat is de beste strijd tegen fiscale en sociale fraude", luidde het. "Vrij zijn om te werken, vrij zijn om bij te verdienen, onbeperkt en onbelast."

Een ander goedgekeurd voorstel gaat over onderwijs. Open Vld wil een verplichte inschrijving op school vanaf de leeftijd van drie jaar. Eerder deze week zei Rutten al dat ze het kindergeld wil koppelen aan die inschrijving.

Het congres nam nog een reeks klassiek liberale voorstellen aan rond burgerschap en inspraak, zoals het afschaffen van de lijststem en de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. "We willen er nog meer voor zorgen dat de stem van mensen impact heeft. Want weet u, partijen hebben vandaag eigenlijk te veel macht", zei partijvoorzitster Rutten. (Belga/JH)

Lees meer over:

Meer