Gemiddeld vijf bewakingsteams per nacht, waarbij elk team bestaat uit twee bewakingsagenten en een hond. Die aanvulling vanuit de privésector moet de federale politie bijstaan in haar strijd tegen de overlast veroorzaakt door transmigranten op de snelwegparkings. De teams van het bewakingsbedrijf Seris Security patrouilleren op roterende basis op twaalf verschillende parkings, zoals die van Postel in de provincie Antwerpen en die van Mannekensvere nabij de kust. De sites van Groot-Bijgaarden en Westkerke, beide aan de E40, worden permanent bewaakt.
...

Gemiddeld vijf bewakingsteams per nacht, waarbij elk team bestaat uit twee bewakingsagenten en een hond. Die aanvulling vanuit de privésector moet de federale politie bijstaan in haar strijd tegen de overlast veroorzaakt door transmigranten op de snelwegparkings. De teams van het bewakingsbedrijf Seris Security patrouilleren op roterende basis op twaalf verschillende parkings, zoals die van Postel in de provincie Antwerpen en die van Mannekensvere nabij de kust. De sites van Groot-Bijgaarden en Westkerke, beide aan de E40, worden permanent bewaakt.De federale politie coördineert de teams en bepaalt waar en wanneer ze worden ingezet. De kosten liggen echter bij de Vlaamse regering - de snelwegparkings zijn een gewestbevoegdheid. De vorige regering-Bourgeois startte zo in 2018 een contract met Seris voor de looptijd van één jaar ter waarde van zo'n 1,9 miljoen euro. Het contract liep in oktober vorig jaar ten einde en werd omwille van de legislatuurwissel voor de maanden november en december verlengd. Volgens het originele bestek wordt het contract na een jaar telkens voor drie maanden stilzwijgend verlengd. De maximale duur van het contract bedraagt 24 maanden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft besloten om die verlenging in één keer door te trekken. Begin december vorig jaar besliste ze om de opdracht tot 1 november 2020 te verlengen voor opnieuw een kostprijs van 1,9 miljoen euro.In de tussentijd is Peeters van plan om overleg te plegen met de verschillende belanghebbenden in de kwestie rond transmigratie. Lees: de federale overheid, de politie en de burgemeesters. 'Zo heeft er al een eerste onderhoud plaatsgevonden met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V)', zegt Peeters aan Knack. Op basis van dat overleg zal de minister beslissen of ze ook na november al dan niet privébewakers inzet in de strijd tegen de overlast door transmigranten.De kans is bestaande dat de opdracht ook dan een verlengstuk zal krijgen. Zowel de federale als de lokale politie kampt met grote personeelstekorten. Verbetering is op korte termijn niet in zicht. In ieder geval mogen de privédiensten geen politionele taken overnemen. Het contract stelt uitdrukkelijk dat 'bewakingsagenten enkel vaststellingen mogen constateren en de politie alarmeren'.Gevraagd naar een reactie over de verlenging van de opdracht vallen de oppositiepartijen uit de lucht. Zij waren niet op de hoogte van de beslissing. De kwestie is dan ook (nog) niet ter sprake gekomen in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement, klinkt het.Zowel Groen als SP.A benadrukken dat ze niet tegen de opdracht van de privébewakingsfirma an sich gekant zijn. 'De veiligheid garanderen is een kerntaak van de overheid, maar gezien het tekort bij de politiediensten, is deze tijdelijke uitbesteding aanvaardbaar.'Wel vragen beide partijen om de uitbesteding regelmatiger te bekijken. 'Wij hebben geen gegevens over de problemen die al dan niet geconstateerd worden op de parkings', zegt Els Robeyns (SP.A). 'De opdracht van de privébewakers, die toch al geruime tijd gaande is, zou geregeld geëvalueerd moeten worden. We moeten ervoor zorgen dat deze tijdelijke opdracht niet verzandt in een contract van onbepaalde duur.'Ook N-VA-parlementslid Maaike De Vreese vraagt al geruime tijd naar meer informatie over de inzet en de resultaten van de privébewakers.