De hoofdbeschuldigde, Mehdi Nemmouche, heeft geweigerd zich aan een psychiatrisch onderzoek te onderwerpen, zodat er over hem geen verslag werd opgesteld. Nacer Bendrer werkte wel mee aan het psychiatrisch onderzoek, al was die medewerking beperkt. "Hij toonde wel goede wil maar stelde zich niet echt open, zei psychiater Jean-Paul Beine. "Dat kan te wijten zijn aan de context van de feiten of aan zijn persoonlijkheid. Zo praatte hij weinig over de feiten, en zei enkel dat hij geen wapens had geleverd. Ook gaf hij toe dat hij een delinquent was, dat hij 'jeugstommiteiten' had begaan, maar gaf daar ook niet veel details over. Net zomin vertelde hij veel over zijn familie." Bendrer behaalde weliswaar geen diploma maar zou wel gemiddeld intelligent zijn. "Wat vooral opvalt is de afwezigheid van enig teken van psychiatrische ziektebeelden of pathologische stoornissen", ging de psychiater verder. "Hij is dus toerekeningsvatbaar maar vertoont wel tekenen van een borderline-persoonlijkheid met narcistische trekken. Dat houdt in dat hij meer gericht is op actie dan op reflectie, hij zal eerder tot actie overgaan dan nadenken. Hij zal ook op zoek naar een snelle bevrediging van zijn eigen wensen en lusten, zonder veel aandacht te tonen voor andere personen. Dat kan de drempel naar agressie verlagen." Het brengt ook mee dat Bendrer weinig bereid lijkt tot introspectie, zich weinig vragen stelt bij zijn eigen optreden, wat psychotherapeutische begeleiding moeilijk maakt, aldus nog de psychiater. (Belga)

De hoofdbeschuldigde, Mehdi Nemmouche, heeft geweigerd zich aan een psychiatrisch onderzoek te onderwerpen, zodat er over hem geen verslag werd opgesteld. Nacer Bendrer werkte wel mee aan het psychiatrisch onderzoek, al was die medewerking beperkt. "Hij toonde wel goede wil maar stelde zich niet echt open, zei psychiater Jean-Paul Beine. "Dat kan te wijten zijn aan de context van de feiten of aan zijn persoonlijkheid. Zo praatte hij weinig over de feiten, en zei enkel dat hij geen wapens had geleverd. Ook gaf hij toe dat hij een delinquent was, dat hij 'jeugstommiteiten' had begaan, maar gaf daar ook niet veel details over. Net zomin vertelde hij veel over zijn familie." Bendrer behaalde weliswaar geen diploma maar zou wel gemiddeld intelligent zijn. "Wat vooral opvalt is de afwezigheid van enig teken van psychiatrische ziektebeelden of pathologische stoornissen", ging de psychiater verder. "Hij is dus toerekeningsvatbaar maar vertoont wel tekenen van een borderline-persoonlijkheid met narcistische trekken. Dat houdt in dat hij meer gericht is op actie dan op reflectie, hij zal eerder tot actie overgaan dan nadenken. Hij zal ook op zoek naar een snelle bevrediging van zijn eigen wensen en lusten, zonder veel aandacht te tonen voor andere personen. Dat kan de drempel naar agressie verlagen." Het brengt ook mee dat Bendrer weinig bereid lijkt tot introspectie, zich weinig vragen stelt bij zijn eigen optreden, wat psychotherapeutische begeleiding moeilijk maakt, aldus nog de psychiater. (Belga)