Dinsdag raakte bekend dat de Raad van Europa ons land opnieuw op de vingers tikt in het dossier van de faciliteitengemeenten, omdat 'de principes van de lokale democratie er worden geschonden'. De Raad uit in het rapport - dat donderdag normaal officieel moet worden aangenomen - vooral bezwaren tegen het systeem van benoemingen door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

Vooral de weigering van de Vlaamse regering om Damien Thiéry te benoemen tot burgemeester van Linkebeek, stuit op onbegrip. De verslaggevers maken er zich ook zorgen over dat burgers en verkozenen geen Frans mogen spreken tijdens de gemeenteraad, en vragen een aanpassing van de taalwetgeving. Rudy Demotte schoof de hete aardappel woensdagmiddag door naar Vlaanderen.

Hij verklaarde vooral 'gechoqueerd' te zijn door de houding van Homans, en haar 'totale misprijzen voor de aanbevelingen van de Raad'. 'Hoe kan ze met zoveel energie het recht van de Catalaanse minderheid verdedigen, en tegelijkertijd de rechten van minderheden in haar eigen land ontkennen?', vroeg hij zich af. 'Voor ons is dat totaal onaanvaardbaar'. Het land wordt volgens Demotte 'gegijzeld door de Vlamingen' in het dossier, klonk het woensdagmiddag tijdens de plenaire vergadering in het halfrond van de federatie Wallonië-Brussel.

De minister-president is van plan een brief te schrijven aan eerste minister Charles Michel (MR) om het probleem aan te kaarten.

Dinsdag raakte bekend dat de Raad van Europa ons land opnieuw op de vingers tikt in het dossier van de faciliteitengemeenten, omdat 'de principes van de lokale democratie er worden geschonden'. De Raad uit in het rapport - dat donderdag normaal officieel moet worden aangenomen - vooral bezwaren tegen het systeem van benoemingen door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Vooral de weigering van de Vlaamse regering om Damien Thiéry te benoemen tot burgemeester van Linkebeek, stuit op onbegrip. De verslaggevers maken er zich ook zorgen over dat burgers en verkozenen geen Frans mogen spreken tijdens de gemeenteraad, en vragen een aanpassing van de taalwetgeving. Rudy Demotte schoof de hete aardappel woensdagmiddag door naar Vlaanderen. Hij verklaarde vooral 'gechoqueerd' te zijn door de houding van Homans, en haar 'totale misprijzen voor de aanbevelingen van de Raad'. 'Hoe kan ze met zoveel energie het recht van de Catalaanse minderheid verdedigen, en tegelijkertijd de rechten van minderheden in haar eigen land ontkennen?', vroeg hij zich af. 'Voor ons is dat totaal onaanvaardbaar'. Het land wordt volgens Demotte 'gegijzeld door de Vlamingen' in het dossier, klonk het woensdagmiddag tijdens de plenaire vergadering in het halfrond van de federatie Wallonië-Brussel.De minister-president is van plan een brief te schrijven aan eerste minister Charles Michel (MR) om het probleem aan te kaarten.