Vlaanderen telt ruim 2.700 kunstwerken, waaronder de bruggen vallen. Die worden continu geïnspecteerd op verschillende manieren, benadrukt minister Peeters. De bruggen zijn onderverdeeld in vier categorieën. Categorie 4 telt de bruggen die er het slechtst aan toe zijn. Die moeten hersteld of gerenoveerd worden, al hoeven we niet onmiddellijk paniek te slaan, zegt de minister. Onder die categorie vallen 44 bruggen en die gaat de Vlaamse regering deze legislatuur prioritair aanpakken.

Het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) voorziet voor dit jaar 160 miljoen euro voor de kunstwerken, waarvan 90 miljoen euro voor de bruggen in categorie 4 - goed voor zowat tien bruggen. Minister Peeters merkt op dat bijvoorbeeld ook werken aan het Viaduct van Vilvoorde gepland staan. Die zijn goed voor 50 miljoen euro, maar vallen niet onder het budget van 90 miljoen euro. 'Ik geef toe dat er een enorme onderhoudsachterstand is', aldus de minister. Mochten er meer middelen voorhanden zijn, dan zou het tempo ook worden opgekrikt. Maar nu is het de bedoeling te focussen op de prioritaire bruggen, zegt Peeters.

Vlaanderen telt ruim 2.700 kunstwerken, waaronder de bruggen vallen. Die worden continu geïnspecteerd op verschillende manieren, benadrukt minister Peeters. De bruggen zijn onderverdeeld in vier categorieën. Categorie 4 telt de bruggen die er het slechtst aan toe zijn. Die moeten hersteld of gerenoveerd worden, al hoeven we niet onmiddellijk paniek te slaan, zegt de minister. Onder die categorie vallen 44 bruggen en die gaat de Vlaamse regering deze legislatuur prioritair aanpakken. Het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) voorziet voor dit jaar 160 miljoen euro voor de kunstwerken, waarvan 90 miljoen euro voor de bruggen in categorie 4 - goed voor zowat tien bruggen. Minister Peeters merkt op dat bijvoorbeeld ook werken aan het Viaduct van Vilvoorde gepland staan. Die zijn goed voor 50 miljoen euro, maar vallen niet onder het budget van 90 miljoen euro. 'Ik geef toe dat er een enorme onderhoudsachterstand is', aldus de minister. Mochten er meer middelen voorhanden zijn, dan zou het tempo ook worden opgekrikt. Maar nu is het de bedoeling te focussen op de prioritaire bruggen, zegt Peeters.