Begin maart raakte al bekend dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen Loquifer, de echtgenote van ex-minister Philippe Busquin (PS). Het heeft betrekking "op dienstverrichtingen voor haar mandaat bij de Hoge Raad". Nu heeft de algemene vergadering van de HRJ haar geschorst. Het gaat om een "ordemaatregel", genomen "om de goede werking en de geloofwaardigheid van de instelling te verzekeren". De schorsing is geen tucht- maar een ordemaatregel, stelt de HRJ. "Daarmee wordt hoegenaamd geen uitspraak gedaan over de schuldvraag." De schorsing is hernieuwbaar na zes maanden. Volgens HRJ-communicatieverantwoordelijke Stefaan Anrys zullen procedures opgestart worden om te voorzien in de vervanging van Loquifer bij de HRJ. (Belga)

Begin maart raakte al bekend dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen Loquifer, de echtgenote van ex-minister Philippe Busquin (PS). Het heeft betrekking "op dienstverrichtingen voor haar mandaat bij de Hoge Raad". Nu heeft de algemene vergadering van de HRJ haar geschorst. Het gaat om een "ordemaatregel", genomen "om de goede werking en de geloofwaardigheid van de instelling te verzekeren". De schorsing is geen tucht- maar een ordemaatregel, stelt de HRJ. "Daarmee wordt hoegenaamd geen uitspraak gedaan over de schuldvraag." De schorsing is hernieuwbaar na zes maanden. Volgens HRJ-communicatieverantwoordelijke Stefaan Anrys zullen procedures opgestart worden om te voorzien in de vervanging van Loquifer bij de HRJ. (Belga)