'Om discriminatie op de arbeidsmarkt te detecteren, dient men metingen met fictieve sollicitaties op sectoraal niveau uit te rollen.' Dat was de stelling die professor Stijn Baert voorlegde aan de zeven verschillende Vlaamse partijen. In aanloop naar de verkiezingen zet hij op een rijtje hoe de verschillende politieke partijen denken over vijf verschillende hervormingen van de arbeidsmarkt.

Wat blijkt, is dat die praktijktesten tegen discriminatie nog niet voor morgen zijn. Dat bleek ook al toen in de afgelopen regeerperiode gediscussieerd werd over het thema.

Alle partijen zijn het erover eens dat er nog steeds discriminatie bestaat op de arbeidsmarkt, alleen de mate waarin en de manier waarop die moet tegengegaan worden, daarover ligt een politiek akkoord nog redelijk ver weg.

'Uit de antwoorden blijkt dat er wel degelijk een meerderheid voor praktijktesten gevonden zou kunnen worden, maar dat de concrete uitwerking nog heel wat voeten in de aarde zal hebben', zegt Stijn Baert. 'Heel wat partijen zeggen er wel in te geloven, maar de onderlinge verschillen over hoe ze de praktijktesten zouden aanpakken zijn wel nog groot. Een mogelijke concrete uitwerking zal nog heel wat tijd vergen.'

'Ons onderzoek toont duidelijk dat discriminatie een belangrijke drempel vormt voor bijvoorbeeld allochtonen en 50-plussers. Een doortastend beleid is dus nodig. Ik blijf overtuigd dat verstandige praktijktesten daar hun plaats in hebben.'

De meest uitgesproken voorstanders van praktijktesten zijn te vinden bij de linkse oppositie. 'De meermaals aangetoonde discriminatie op de arbeidsmarkt vereist een actiever optreden van de overheid', stelt Vlaams parlementslid Imade Annouri van Groen, die het heeft over een noodzakelijk instrument noemt.

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache van SP.A pleit voor proactieve praktijktesten die wetenschappelijk onderbouwd zijn, 'in combinatie met een diversiteitsbeleid om drempels en vooroordelen weg te werken'.

De PVDA wil dan weer dat inspectiediensten en middenveldorganisaties proactieve praktijktesten uitvoeren. 'Werkgevers die in de fout gaan, dienen bestraft te worden in verhouding tot de grootte van hun bedrijf', stelt lijsttrekker voor het Vlaams parlement Jos D'Haese.

Voor CD&V kunnen praktijktesten en fictieve sollicitaties bedrijven 'helpen om de mind switch te maken die nodig is'. Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne wijst er wel op dat dit alleen niet zaligmakend is. Hij pleit onder meer ook voor extra vorming voor kansengroepen en het belang van werkervaringstrajecten.

Bij Open VLD wordt niet ondubbelzinnig positief op de vraag geantwoord. 'Ik ga akkoord dat je op basis van data analyses maakt en dan in probleemsectoren en probleemondernemingen effectief onderzoek voert naar discriminatie', stelt Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD). 'Maar niet met mistery-proeven op eenieder van wie er geen vermoeden is van discriminatie.'

Vlaams parlementslid voor N-VA Axel Ronse verdedigt de zelfreguliering die op Vlaams niveau is overeengekomen tussen de Vlaamse regering en de sector. 'De bedrijven stelden zelf een extern bureau aan dat metingen doet. Indien men herhaaldelijk over de schreef gaat wordt dat aan de inspectie meegedeeld en wordt er opgetreden', zegt Ronse. 'Wij geloven niet in een overheid die valse CV's stuurt naar slagers, bakkers, apothekers, aannemers, ... Daarmee pakt men geen discriminatie aan maar creëert men angst om aan te werven en een sfeer van wantrouwen.'

Vlaams Belang ten slotte zegt bij monde van Tom Vandendriessche geen voorstander te zijn 'van dergelijke testen'. 'Wij willen eerder investeren in een beleidsmatig antwoord dan een jacht op echte of vermeende discriminaties te ontketenen', klinkt het.

'Uit de antwoorden blijkt dat er wel degelijk een meerderheid voor praktijktesten gevonden zou kunnen worden, maar dat de concrete uitwerking nog heel wat voeten in de aarde zal hebben'; zegt Stijn Baert.

'Om discriminatie op de arbeidsmarkt te detecteren, dient men metingen met fictieve sollicitaties op sectoraal niveau uit te rollen.' Dat was de stelling die professor Stijn Baert voorlegde aan de zeven verschillende Vlaamse partijen. In aanloop naar de verkiezingen zet hij op een rijtje hoe de verschillende politieke partijen denken over vijf verschillende hervormingen van de arbeidsmarkt. Wat blijkt, is dat die praktijktesten tegen discriminatie nog niet voor morgen zijn. Dat bleek ook al toen in de afgelopen regeerperiode gediscussieerd werd over het thema.Alle partijen zijn het erover eens dat er nog steeds discriminatie bestaat op de arbeidsmarkt, alleen de mate waarin en de manier waarop die moet tegengegaan worden, daarover ligt een politiek akkoord nog redelijk ver weg. 'Uit de antwoorden blijkt dat er wel degelijk een meerderheid voor praktijktesten gevonden zou kunnen worden, maar dat de concrete uitwerking nog heel wat voeten in de aarde zal hebben', zegt Stijn Baert. 'Heel wat partijen zeggen er wel in te geloven, maar de onderlinge verschillen over hoe ze de praktijktesten zouden aanpakken zijn wel nog groot. Een mogelijke concrete uitwerking zal nog heel wat tijd vergen.''Ons onderzoek toont duidelijk dat discriminatie een belangrijke drempel vormt voor bijvoorbeeld allochtonen en 50-plussers. Een doortastend beleid is dus nodig. Ik blijf overtuigd dat verstandige praktijktesten daar hun plaats in hebben.'De meest uitgesproken voorstanders van praktijktesten zijn te vinden bij de linkse oppositie. 'De meermaals aangetoonde discriminatie op de arbeidsmarkt vereist een actiever optreden van de overheid', stelt Vlaams parlementslid Imade Annouri van Groen, die het heeft over een noodzakelijk instrument noemt.Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache van SP.A pleit voor proactieve praktijktesten die wetenschappelijk onderbouwd zijn, 'in combinatie met een diversiteitsbeleid om drempels en vooroordelen weg te werken'.De PVDA wil dan weer dat inspectiediensten en middenveldorganisaties proactieve praktijktesten uitvoeren. 'Werkgevers die in de fout gaan, dienen bestraft te worden in verhouding tot de grootte van hun bedrijf', stelt lijsttrekker voor het Vlaams parlement Jos D'Haese. Voor CD&V kunnen praktijktesten en fictieve sollicitaties bedrijven 'helpen om de mind switch te maken die nodig is'. Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne wijst er wel op dat dit alleen niet zaligmakend is. Hij pleit onder meer ook voor extra vorming voor kansengroepen en het belang van werkervaringstrajecten. Bij Open VLD wordt niet ondubbelzinnig positief op de vraag geantwoord. 'Ik ga akkoord dat je op basis van data analyses maakt en dan in probleemsectoren en probleemondernemingen effectief onderzoek voert naar discriminatie', stelt Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD). 'Maar niet met mistery-proeven op eenieder van wie er geen vermoeden is van discriminatie.'Vlaams parlementslid voor N-VA Axel Ronse verdedigt de zelfreguliering die op Vlaams niveau is overeengekomen tussen de Vlaamse regering en de sector. 'De bedrijven stelden zelf een extern bureau aan dat metingen doet. Indien men herhaaldelijk over de schreef gaat wordt dat aan de inspectie meegedeeld en wordt er opgetreden', zegt Ronse. 'Wij geloven niet in een overheid die valse CV's stuurt naar slagers, bakkers, apothekers, aannemers, ... Daarmee pakt men geen discriminatie aan maar creëert men angst om aan te werven en een sfeer van wantrouwen.'Vlaams Belang ten slotte zegt bij monde van Tom Vandendriessche geen voorstander te zijn 'van dergelijke testen'. 'Wij willen eerder investeren in een beleidsmatig antwoord dan een jacht op echte of vermeende discriminaties te ontketenen', klinkt het.'Uit de antwoorden blijkt dat er wel degelijk een meerderheid voor praktijktesten gevonden zou kunnen worden, maar dat de concrete uitwerking nog heel wat voeten in de aarde zal hebben'; zegt Stijn Baert.