Ewald Pironet

‘De loonkloof krimpt, maar de prijs van het moederschap blijft hoog’

Langzaamaan benen vrouwen mannen bij met hun inkomen. Vrouwen jonger dan 25 jaar verdienen in ons land zelfs een ietsiepietsie meer dan de mannen van die leeftijd. Maar als we alle leeftijden in rekening brengen, verdienen vrouwen per uur nog altijd 5 procent minder dan hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Als je de uurlonen van mannen en vrouwen vergelijkt, doet België het beter dan de meeste andere Europese landen. Alleen in Luxemburg, Roemenië, Slovenië en Polen is het verschil kleiner dan bij ons. In de Europese Unie komt de gemiddelde genderkloof uit op 13 procent. In Nederlandbedraagt die 14 procent, in Frankrijk 15 procent en in Duitsland zelfs 18 procent.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is de voorbije tien jaar flink afgenomen, in België met meer dan 4 procentpunten. Het gaat dus echt wel de goede richting uit. Vrouwen jonger dan 25 jaar verdienen bij ons gemiddeld zelfs 0,10 procent meer dan mannen. De loonkloof is groter naargelang van de leeftijd: onder 35- tot 44-jarigen bedraagt die 4,5 procent, bij 55- tot 64-jarigen zelfs 8,5 procent.

Dat jonge vrouwen gemiddeld iets meer verdienen dan jonge mannen komt omdat meer vrouwen dan mannen tegenwoordig afstuderen in het hoger onderwijs. En dat hogere diploma zorgt voor een hoger inkomen. Ook waar iemand begint te werken, blijkt belangrijk: terwijl de loonkloof in de sector informatie en communicatie nog meer dan 11 procent bedraagt, verdienen de vrouwen in kunst, amusement en recreatie iets meer dan de mannen.

Toch is het nog altijd zo dat vrouwen bij de start vaak minder verdienen dan mannen, zelfs als alle andere criteria dezelfde zijn. Volgens sommigen komt dat omdat vrouwen minder goed onderhandelen over hun aanvangsloon dan mannen. Maar vaak ook worden vrouwen gewoon lager ingeschaald dan mannen, noem het discriminatie. En dat startersloon is heel belangrijk. Wie met een lager loon begint, riskeert dat lang mee te slepen. Bij de recente indexering zagen vrouwen bijvoorbeeld ook hun lonen minder fel stijgen, omdat ze een lager loon ontvangen. Het is dus van belang (ook voor mannen trouwens) om goed te onderhandelen over je beginloon.

Maar de belangrijkste reden waarom vrouwen minder verdienen, is dat zij zwanger worden en ook vaker dan de man de zorg voor de kinderen op zich nemen. Gevolg? Ze gaan minder werken en maken minder promotie, wat natuurlijk nadelig is voor hun loon. Ondanks alle vooruitgang in het dichten van de gender- kloof blijft de prijs van het moederschap hoog.

Ewald Pironet is senior writer van Knack.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content