'Van de 57.901 patiënten die in 2016 werden behandeld, waren er 11.289 die daar niets voor hoefden te betalen omdat ze dat financieel niet kunnen', zegt Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V), die de beslissing van de federale regering om een bezoek aan een psycholoog terug te betalen toejuicht.

De regering bereikte daarover weliswaar een akkoord, maar de details daarvan moeten nog ingevuld worden. Zo is nog niet bekend hoeveel consultaties er terugbetaald zullen worden, hoeveel de terugbetaling zal bedragen, en welke behandelingen daarvoor in aanmerking komen. Volgens sommige bronnen gaat het bijvoorbeeld enkel om bepaalde vormen van depressies. Daarmee zou een groot deel van patiënten die psychologische hulp krijgen uit de boot vallen.

In ons land is er psychologische hulp op twee niveaus: ofwel ga je rechtstreeks naar de psycholoog, ofwel naar een CGG. 'Vlaanderen subsidieert de CGG's en we willen niet dat die twee systemen naast elkaar werken', zegt Jans. 'Ze moeten rekening houden met elkaar.' In een CGG betaal je - al naargelang je situatie - nul, vier of elf euro per consultatie. Bij een zelfstandige psycholoog is dat al snel 50 euro. 'Het is net de groep die niet moet betalen, die het sterkst stijgt.'

'Ons budget is beperkt, we kunnen niet iedereen helpen', zegt Grommers. 'Daarom sturen we de anderen door naar zelfstandige psychologen. We hopen dat door die terugbetaling de druk bij ons afneemt. Maar we vragen wel om de kwaliteit bij de zelfstandige psychologen te controleren. Daarbij kunnen wij helpen.'

'Van de 57.901 patiënten die in 2016 werden behandeld, waren er 11.289 die daar niets voor hoefden te betalen omdat ze dat financieel niet kunnen', zegt Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V), die de beslissing van de federale regering om een bezoek aan een psycholoog terug te betalen toejuicht. De regering bereikte daarover weliswaar een akkoord, maar de details daarvan moeten nog ingevuld worden. Zo is nog niet bekend hoeveel consultaties er terugbetaald zullen worden, hoeveel de terugbetaling zal bedragen, en welke behandelingen daarvoor in aanmerking komen. Volgens sommige bronnen gaat het bijvoorbeeld enkel om bepaalde vormen van depressies. Daarmee zou een groot deel van patiënten die psychologische hulp krijgen uit de boot vallen.In ons land is er psychologische hulp op twee niveaus: ofwel ga je rechtstreeks naar de psycholoog, ofwel naar een CGG. 'Vlaanderen subsidieert de CGG's en we willen niet dat die twee systemen naast elkaar werken', zegt Jans. 'Ze moeten rekening houden met elkaar.' In een CGG betaal je - al naargelang je situatie - nul, vier of elf euro per consultatie. Bij een zelfstandige psycholoog is dat al snel 50 euro. 'Het is net de groep die niet moet betalen, die het sterkst stijgt.' 'Ons budget is beperkt, we kunnen niet iedereen helpen', zegt Grommers. 'Daarom sturen we de anderen door naar zelfstandige psychologen. We hopen dat door die terugbetaling de druk bij ons afneemt. Maar we vragen wel om de kwaliteit bij de zelfstandige psychologen te controleren. Daarbij kunnen wij helpen.'