Koning Albert heeft de politieke partijen vrijdag tijdens zijn Kerstboodschap opgeroepen tot een compromis en tot het bereiken van een akkoord over een diepgaande hervorming van het land.

De vorst wees erop dat het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie bijzonder geslaagd was dankzij het talent dat ons land bezit om standpunten nader tot elkaar te brengen door compromissen uit te werken.

'Maar het komt me voor dat de kunst van het compromis, in ons eigen land, de jongste jaren ietwat vergeten is geraakt. Vandaar mijn zorg, en mijn vaste wil, een oproep te doen tot al onze verantwoordelijken en tot alle burgers'.

De vorst wees erop dat België de gelegenheid krijgt om zich diepgaand te hervormen. Na meer dan zes maanden onderhandelen, liggen volgens hem alle elementen op tafel om een grondige hervorming van de staat te verwezenlijken.

Het komt er dus op aan evenwichtige compromissen te vinden die rekening houden met de rechtmatige verzuchtingen van eenieder, aldus koning Albert. 'In zodanige overeenkomsten mogen er geen verliezers zijn. Wij moeten tot oplossingen komen waar iedereen winnaar is'.

Bij het zoeken naar dat redelijk akkoord spreekt het volgens de koning vanzelf dat elke partij toegevingen zal moeten doen. Het moment is volgens aangebroken om een compromis na te streven dat bijeenbrengt en de tegenstellingen niet verscherpt.

Koning Albert heeft de politieke partijen vrijdag tijdens zijn Kerstboodschap opgeroepen tot een compromis en tot het bereiken van een akkoord over een diepgaande hervorming van het land.De vorst wees erop dat het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie bijzonder geslaagd was dankzij het talent dat ons land bezit om standpunten nader tot elkaar te brengen door compromissen uit te werken. 'Maar het komt me voor dat de kunst van het compromis, in ons eigen land, de jongste jaren ietwat vergeten is geraakt. Vandaar mijn zorg, en mijn vaste wil, een oproep te doen tot al onze verantwoordelijken en tot alle burgers'. De vorst wees erop dat België de gelegenheid krijgt om zich diepgaand te hervormen. Na meer dan zes maanden onderhandelen, liggen volgens hem alle elementen op tafel om een grondige hervorming van de staat te verwezenlijken.Het komt er dus op aan evenwichtige compromissen te vinden die rekening houden met de rechtmatige verzuchtingen van eenieder, aldus koning Albert. 'In zodanige overeenkomsten mogen er geen verliezers zijn. Wij moeten tot oplossingen komen waar iedereen winnaar is'. Bij het zoeken naar dat redelijk akkoord spreekt het volgens de koning vanzelf dat elke partij toegevingen zal moeten doen. Het moment is volgens aangebroken om een compromis na te streven dat bijeenbrengt en de tegenstellingen niet verscherpt.